ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


Δ.1 Μηχανισμοί Λειτουργίας & Εκπομπής


Για τους πυροσβεστήρες όλων των τύπων, πλην του CO2, η δύναμη ή η ενέργεια που απαιτείται για την ενεργοποίηση της βαλβίδας λειτουργίας, δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τις τιμές που δίνονται κατωτέρω, για θερμοκρασίες μέχρι την Tmax.

Τύπος Μηχανισμού Βαλβίδας Μέγιστη Δύναμη ή Ενέργεια
Δύναμη Ν Ενέργεια J
Σκανδάλης 100  -
Μοχλού Συμπίεσης  200  -
Στρόφιγγας 100 -
Κομβίου Κρούσεως - 2


 
Για τους πυροσβεστήρες CO2 η δύναμη ενεργοποίησης δεν θα πρέπει να είναι  μεγαλύτερη από 200Ν για θερμοκρασίες μέχρι 40°C και όχι μεγαλύτερη από 300Ν / στη μέγιστη θερμοκρασία (Τ
max ).

Δ.2 Μηχανισμός Ασφαλείας


- Ο μηχανισμός (βαλβίδα) λειτουργίας πρέπει να φέρει μηχανισμό ασφαλείας για να εμποδίζεται η τυχαία θέση σε λειτουργία του πυροσβεστήρα.
- Η απομάκρυνση του μηχανισμού ασφαλείας πρέπει να γίνεται με ενέργεια ανεξάρτητη της ενέργειας ενεργοποίησης της λειτουργίας του πυροσβεστήρα και να απαιτεί μία δύναμη μεταξύ των 20Ν και 100Ν.
- Ο μηχανισμός ασφαλείας πρέπει να σχεδιάζεται κατά τρόπο που να δείχνει εάν ο πυροσβεστήρας έχει λειτουργήσει.


Δ.3 Φίλτρο για τους Πυροσβεστήρες Βάσης Νερού
Η εκκένωση του πυροσβεστήρα βάσης νερού πρέπει να γίνεται μέσω ενός φίλτρου, προκειμένου να συγκρατούνται ξένα σώματα.

Δ.4 Ελαστικός Σωλήνας & το Σύστημα Σύνδεσης
- Ελαστικό σωλήνα υποχρεούνται να φέρουν οι πυροσβεστήρες που περιέχουν κατασβεστικό υλικό σε ποσότητα μεγαλύτερη των 3 kg ή σε όγκο μεγαλύτερο των 3 lit.
- Το μήκος του εύκαμπτου τμήματος του εξαρτήματος πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 400mm.
- Όταν πυροσβεστήρας με ποσότητα κατασβεστικού μέσου μικρότερη ή ίση των 3 kg ή 3 lit φέρει ελαστικό σωλήνα, το ελάχιστο συνολικό μήκος του πρέπει να είναι 250mm.

Η πίεση θραύσεως κατά την καταστρεπτική υδραυλική δοκιμή των ελαστικών σωλήνων πρέπει να υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές :


α) Για όλους τους τύπους πυροσβεστήρων, πλην των CO2 :
- 3 φορές την πίεση που αναπτύσσεται εντός του πυροσβεστήρα στην Tmax, όταν η υδραυλική δοκιμή πραγματοποιείται στους (20+5)°C.
U-2 φορές την πίεση που αναπτύσσεται εντός του πυροσβεστήρα στην Tmax, όταν η υδραυλική δοκιμή πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες (Tmax+2)°C και (Τ in+2)°C.


β) Για του πυροσβεστήρες CΟ2 :
- 1,5 φορές την πίεση που αναπτύσσεται εντός του πυροσβεστήρα στην Tmax, όταν η υδραυλική δοκιμή πραγματοποιείται στην θερμοκρασία (20+5)°C.
- 1,25 φορές την πίεση που αναπτύσσεται εντός του πυροσβεστήρα στην Tmax, όταν η υδραυλική δοκιμή πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες (Tmax+2)°C και (Tmι
n+2)°C .


Δ.5 Ρυθμιστική Βαλβίδα
Όλοι οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να φέρουν αυτόκλειστη βαλβίδα, η οποία να μπορεί να διακόπτει την εκκένωση του πυροσβεστήρα και να εμποδίζει τη διαρροή του υλικού κατάσβεσης.
Διενεργείται η ακόλουθη δοκιμή :


- Ο πυροσβεστήρας τίθεται σε λειτουργία και αφήνετε να εκκενωθεί για διάρκεια που ισοδυναμεί με το 5% έως 15% του μέσου συνολικού χρόνου λειτουργίας του πυροσβεστήρα. (Για τους πυροσβεστήρες κόνεως 1 και 2kg η διάρκεια ρυθμίζεται μετά 1 και 1,5 sec).
- Κλείνουμε τη ρυθμιστική Βαλβίδα.
- Μετρούμε την εσωτερική πίεση ή στην περίπτωση των πυροσβεστήρων CO2 το βάρος του πυροσβεστήρα μέσα σε 10 sec από το κλείσιμο της βαλβίδας και εν συνεχεία μετά από 5 min (μετά από 2 min στην περίπτωση των πυροσβεστήρων κόνεως 1 και 2 kg.)
- Η δεύτερη μέτρηση της πίεσης ή του βάρους δεν θα πρέπει να είναι το 80% της τιμής της πρώτης μέτρησης.

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823