ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


ΣΤ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ


ΣΤ.1 Αντίσταση στην Εξωτερική Διάβρωση


Δύο πυροσβεστήρες υπόκεινται στη δοκιμή αλατονέφωσης για περίοδο 480 ωρών, οι οποίοι εν συνεχεία θα πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις :


- Η δύναμη ή η ενέργεια που απαιτείται για την ενεργοποίηση του πυροσβεστήρα θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του προτύπου.
- Η δύναμη για την απασφάλιση θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του προτύπου.
- Η διάρκεια λειτουργίας του πυροσβεστήρα στους (20+10)°C, θα πρέπει να είναι εντός του +25% της μέσης τιμής που μετρήθηκε για τους άλλους πυροσβεστήρες.
- Το ενδεικτικό πιέσεως του πυροσβεστήρα θα πρέπει να γυρίσει στο μηδέν.
- Οι ελαστικοί σωλήνες θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται από το πρότυπο.
- Δεν θα πρέπει να εμφανισθεί διάβρωση του μετάλλου ικανή να επιδράσει   λειτουργία του ή στην ασφάλεια του.

ΣΤ.2 Αντίσταση στην Εσωτερική Διάβρωση (αφορά μόνον πυροσβεστήρες βάσης νερού)


Δύο πυροσβεστήρες υπόκεινται, επί 8 φορές, στο θερμικό κύκλο που δίδεται στον κατωτέρω πίνακα.

Στάδιο Διάρκεια (h) Θερμοκρασία (°C)
1 24 ± 1 Tmin ± 2
2 >24 +20 + 5
3 24 ± 1 Tmax ± 2
4 >24 +20 + 5


 Μετά την δοκιμή οι δύο πυροσβεστήρες δεν θα πρέπει να φέρουν εσωτερικά ορατά σημεία διάβρωσης του μετάλλου ή αποκόλλησης, ρωγμάτωσης ή διόγκωσης της προστατευτικής επένδυσης. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μεταβολή του χρώματος του ; κατασβεστικού μέσου, εκτός αυτής που προκαλείται από το θερμικό κύκλο.

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823