ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


Ζ. ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Ζ.1 Φωτιές Τύπου Α


Συνθήκες Δοκιμής


Η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι μεταξύ Ο και 30°C.


Ανάβουμε το δίσκο κάτω από το σωρό των ξύλων και το αφήνουμε να κάψει για 2 min.


Απομακρύνουμε το δίσκο και αφήνουμε το σωρό των ξύλων να κάψει για άλλα 6 min.


Ο μέγιστος χρόνος για κατάσβεση της φωτιάς δεν πρέπει να υπερβεί τα 5 min για φωτιές μέχρι 21Α και 7 min για φωτιές μεγαλύτερου μεγέθους.


Η δοκιμή θεωρείται επιτυχής εάν όλες οι φλόγες σβήσουν και δεν υπάρξει επανέναυση εντός χρονικού διαστήματος 3 min.


Σε μία σειρά τριών δοκιμών κατάσβεσης φωτιάς, οι δύο δοκιμές πρέπει να είναι επιτυχείς.

Ζ.2 Φωτιές Τύπου Β

Μέγεθος Φωτιάς Τύπου Β Ογκος Υγρού (1/3 νερό + 2/3 καύσιμο (lit) Διαστάσεις Ταψιού
Εσωτερική Διάμετρος (mm) Βάθος (mm) Πάχος Τοιχώματος (mm)   Επιφάνεια Φωτιάς (mm2) Ελάχιστη Διάρκεια Λειτουργίας Πυροσβεστήρα (sec)
21 Β 21 920 + 10 150 ±5  2,0 0,66   6
34 Β 34 1170 ± 10 150 ±5 2,5 1,07 6
55 Β 55 1480 ± 15 150 ±5 2,5 1,73 9
70 Β 70 1670 + 15 150 ±5 2,5 2,20 9
89 Β 89 1890 + 20 150 ±5 2,5 2,80 9
113 Β 113 2130 ±20 150 ±5 2,5 3,55 12
144 Β 144 2400 ± 25 150 ±5 2,5 4,52 15
183 Β 183 2710 ± 25 150 ±5 2,5 5,75 15
233 Β 233  3000 + 30 150 ±5 2,5 7,32 15

Κατασκευή Φωτιών Τύπου Β


Συνθήκες Δοκιμής


- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι μεταξύ Ο και 30°C. Q Η ταχύτητα του αέρα να μην υπερβαίνει τα 3 m/sec.
- Το καύσιμο (βιομηχανικό επτάνιο) εναύεται και αφήνεται να κάψει για 1 min.
- Ο χειριστής ενεργοποιεί τον πυροσβεστήρα και κινείται γύρω από τη φωτιά. Μπορεί να λειτουργεί τον πυροσβεστήρα είτε συνεχώς, είτε με διαδοχικές βολές.
- Η δοκιμή θεωρείται επιτυχής όταν σβήσουν όλες οι φλόγες.
- Σε μία σειρά τριών δοκιμών κατάσβεσης φωτιάς, οι δύο δοκιμές πρέπει να είναι επιτυχείς.

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823