ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

Χημεία της Φωτιάς

Οξειδωτικό


Τα οξειδωτικά είναι ουσίες, που αναπτύσσουν ή παράγουν οξυγόνο, σε φυσιολογική θερμοκρασία περιβάλλοντος ή όταν εκτίθενται σε υψηλή θερμοκρασία. Το οξυγόνο είναι το πιο συνηθισμένο οξειδωτικό. Είναι αέριο και βρίσκεται υπό φυσιολογικές συνθήκες στην ατμόσφαιρα. Ο αέρας της ατμόσφαιρας είναι ένα μείγμα, που αποτελείται από περίπου 21 % οξυγόνο και 78% άζωτο και το υπόλοιπο 1 % από άλλα αέρια. Ο αέρας είναι ένα μείγμα και όχι μια ένωση, που αφήνει το οξυγόνο διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή. Οι περισσότερες φωτιές, με τις οποίες ερχόμαστε σε επαφή λαμβάνουν χώρα με 21% οξυγόνο. Σε ατμόσφαιρα εμπλουτισμένη με οξυγόνο, άνω του 21%, η φωτιά γίνεται πολύ έντονη. Αυτές οι συνθήκες μπορεί να δημιουργηθούν, όταν διάφορες χημικές ενώσεις αναμειχθούν ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την καύσιμη ύλη. Ένα παράδειγμα ουσίας, που εκλύει οξυγόνο, όταν θερμαίνεται είναι η ένωση χλωρίου, που χρησιμοποιείται στις πισίνες, χλωράσβεστος. Όταν προστεθεί ενέργεια σε αυτή την ένωση, συχνά από τη θερμότητα μιας φωτιάς, το οξυγόνο, που περιέχει απελευθερώνεται και εμπλουτίζει την ατμόσφαιρα. Ένα άλλο οξειδωτικό είναι το νιτρικό αμμώνιο, που χρησιμοποιείται σε λιπάσματα και ως οξειδωτικό σε εκρηκτικά υλικά. Αντιστρόφως, σε ατμόσφαιρα που το οξυγόνο βρίσκεται σε αναλογία μικρότερη του 21%, ο ρυθμός καύσης θα ελαττώνεται και η φωτιά μπορεί να σβήσει από μόνη της.


• ΣΗΜΕ
IΩΣΗ
Σε ατμόσφαιρα εμπλουτισμένη με οξυγόνο, πάνω από 21%, η φωτιά γίνεται πολύ έντονη.
Υπάρχουν όμως και άλλα στοιχεία που μπορούν να πάρουν τη θέση του οξυγόνου σε μια καύση. Δύο από αυτά, το φθόριο και το χλώριο, βρίσκονται στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων, στην οικογένεια των αλογόνων. Και τα δύο είναι αέρια στη φυσική τους κατάσταση όπως και το οξυγόνο. Το φθόριο είναι πιο δυνατό οξειδωτικό από το οξυγόνο, και μια φωτιά σε ατμόσφαιρα με φθόριο εξελίσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από ότι στον αέρα.


Καύσιμο


Ο άνθρακας και το υδρογόνο είναι από τα πιο συνηθισμένα στοιχεία στα καύσιμα. Αυτά τα καύσιμα αναφέρονται ως υδρογονάνθρακες. Ο άνθρακας στη φυσική του μορφή (κατάσταση) είναι στερεό. Ο άνθρακας είναι το βασικό στοιχείο των οργανικών καυσίμων, τα οποία είναι καύσιμα, που κάποτε ήταν ζωντανοί οργανισμοί, όπως τα παράγωγα του πετρελαίου (βενζίνη, φυσικό αέριο), ξύλο, χαρτί, βαμβάκι, και άλλες φυσικές ίνες. Το υδρογόνο είναι ένα εύφλεκτο αέριο. Άλλα στοιχεία αλλά και ενώσεις μπορούν να δράσουν ως καύσιμα π.χ. κάποια μέταλλα, όπως το νάτριο, αλουμίνιο και μαγνήσιο.

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο άνθρακας και το υδρογόνο είναι τα πιο συνηθισμένα στοιχεία στα καύσιμα.
Στις πιο συνηθισμένες φωτιές εμπλέκεται καύσιμο που αποτελείται κυρίως από άνθρακα και υδρογόνο σε μια ατμόσφαιρα, που υπάρχει οξυγόνο. Το οξυγόνο ενώνεται με το υδρογόνο και δημιουργεί υδρατμούς (νερό) καθώς και με τον άνθρακα δημιουργεί διοξείδιο του άνθρακα. Αυτά είναι προϊόντα μιας πλήρους καύσης. Πλήρεις καύσεις λαμβάνουν χώρα σπάνια λόγω των εξωτερικών παραγόντων. Αυτοί οι παράγοντες συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε αυτά, την ποσότητα του καυσίμου, τη διάταξη, την καθαρότητα του καυσίμου και τη διαθεσιμότητα του οξειδωτικού. Αυτές οι συνθήκες (παράγοντες) είναι η αιτία παραγωγής των παρά-προϊόντων ατελούς καύσης, όπως καπνός, μονοξείδιο του άνθρακα και άλλα αέρια φωτιάς.

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823