ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


Φάσεις της Πυρκαγιάς


Υπάρχουν τρεις φάσεις σε μια πυρκαγιά.


1. Έναρξη. Τυπικά, όταν αρχίζει μια πυρκαγιά, η περιεκτικότητα του αέρα σε οξυγόνο
είναι 21% και παράγεται κάποια θερμότητα . Η θερμοκρασία στις φλόγες μπορεί φθάσει τους 1800- 2200°F (980-1200°C). Εκλύονται καπνοί και θερμότητα, που επιδρούν στα γύρω καύσιμα. Όταν αρχίζει να εξαπλώνεται η πυρκαγιά εισέρχεται στη δεύτερη φάση.


2. Ελεύθερη καύση. Κατ' αυτή τη φάση της πυρκαγιάς η παραγωγή θερμότητας αρχίζει να αυξάνει. Ο θερμός αέρας αρχίζει να ανέρχεται. Η φωτιά επίσης μεταδίδεται και σε άλλα καύσιμα με αγωγή, ακτινοβολία και με απευθείας επαφή με τις φλόγες. Όταν η φωτιά εκδηλώνεται σε εξωτερικό χώρο, ή με επαρκή προσφορά φρέσκου αέρα, η φωτιά θα παραμείνει στη φάση της ελεύθερης καύσης, μέχρι να καταναλωθεί όλο το καύσιμο. Αν η πυρκαγιά συμβαίνει σε περιορισμένο χώρο, ανέρχεται η θερμοκρασία της οροφής γρήγορα, με τη μεταφορά της θερμότητας και συσσωρεύονται προϊόντα ατελούς καύσης, που αναφέρονται ως καυσαέρια. Όσο συνεχίζει η φωτιά να καίει στον περιορισμένο χώρο, η περιεκτικότητα σε οξυγόνο ελαττώνεται. Η θερμοκρασία στο άνω μέρος του δωματίου μπορεί να φθάσει τους 1000°F (540°C)15. Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας φέρνει τα συνήθη καύσιμα άνω του σημείου ανάφλεξης των και αρχίζει η πυρόλυση τους. Αν τα περιεχόμενα του δωματίου φθάσουν στη θερμοκρασία ανάφλεξης και υπάρχει αρκετό οξυγόνο, μπορεί να γίνει ανάφλεξη με μορφή έκρηξης. Οι πυροσβέστες δεν μπορούν να επιζήσουν στο δωμάτιο σ' αυτές τις συνθήκες. Χωρίς συσκευές αναπνευστικές μπορούν να επιζήσουν σε δωμάτιο με θερμοκρασία 300°F (150°C), με ξηρή θερμότητα, μόνο για βραχύ χρονικό διάστημα. Αν πρόκειται να συμβεί μαζική ανάφλεξη στο χώρο και η θερμοκρασία πρόκειται να ανέλθει πολύ, πρέπει να βγει από το δωμάτιο ο πυροσβέστης γρήγορα, ακόμη και αν έχει αναπνευστική συσκευή.


ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι πυροσβέστες δεν μπορούν να επιζήσουν σε δωμάτιο με ανάφλεξη σε μορφή έκρηξης.


3. Φάση υπόκαυσης. Αν ο χώρος είναι περιορισμένος και κλειστός, μονωμένος από τον εξωτερικό αέρα, καταναλώνεται το οξυγόνο του αέρα. Όταν το οξυγόνο μειωθεί κάτω του 15%, η φωτιά υποκαίει και έρχεται στην πρώτη φάση. Σ' αυτή τη φάση οι φλόγες σβήνουν και γίνεται μια αργή καύση. Η πυρόλυση των καυσίμων συνεχίζει και παράγονται καύσιμα αέρια. Το δωμάτιο είναι σε υπερθέρμανση, γεμάτο καπνούς και καύσιμα αέρια. Τα αέρια αυτά και τα περιεχόμενα του δωματίου ευρίσκονται άνω της θερμοκρασίας ανάφλεξης των και το μόνο, που λείπει, είναι η επάρκεια οξυγόνου. Τα καυσαέρια και καπνός συνέχεια απορροφώνται και εκλύονται από τα πυρωμένα υλικά. Τα παράθυρα μαυρίζουν από κηλίδες καπνού από την πύρωση . Όταν το οξυγόνο εισέλθει στο δωμάτιο, πού περιέχει καυσαέρια και όλα τα καύσιμα σε θερμοκρασία ανώτερη της θερμοκρασίας ανάφλεξης τους, μπορεί να προκαλέσει καύση σε μορφή έκρηξης. Αυτή η κατάσταση αναφέρεται ως μετάκαυση ή έκρηξη καυσαερίου.


ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αν περάσει οξυγόνο μέσα σε δωμάτιο με καυσαέρια σε θερμοκρασία ανώτερη της θερμοκρασίας ανάφλεξης της, μπορεί να γίνει έκρηξη.

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823