ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
  
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ


Το διοξείδιο του άνθρακα αποθηκεύεται σε χαλύβδινες φιάλες ή ψυχόμενες δεξαμενές ανάλογα με τις ανάγκες της πυρόσβεσης.

• Χαλύβδινες φιάλες
To CO2 αποθηκεύεται σε χαλύβδινες φιάλες  οι οποίες το διατηρούν σε υγρή κατάσταση υπό πίεση 51,7 bar (750 psi) για θερμοκρασία περιβάλ

            

λοντος 21 °C . Εκτός από τη θερμοκρασία, η πίεση του CO2 επηρεάζεται από τον βαθμό πλήρωσης της φιάλης, που είναι ο λόγος βάρους του CO2 -το οποίο περιέχεται στη φιάλη- προς τη χωρητικότητα της τελευταίας σε It. Οι τιμές του βαθμού πλήρωσης εξαρτώνται από το κλίμα της περιοχής. Σε βόρειες και εύκρατες περιοχές ο βαθμός πλήρωσης είναι 0,75 (μία φιάλη 10 It περιέχει 7,5 kg CO2), ενώ στα τροπικά κλίματα γίνεται 0,67 (μία φιάλη 10 It περιέχει 6,7 kg CO2). Οι χαλύβδινες φιάλες κατασκευάζονται σε τυποποιημένα μεγέθη και τα συστήματα πυρόσβεσης που χρησιμοποιούν αυτό τον τρόπο αποθήκευσης του CO2 ονομάζονται συστήματα υψηλής πίεσης.
• Ψυχόμενες δεξαμενές
Το μεγάλο βάρος των χαλύβδινων φιαλών και του περιεχομένου τους είναι ένα σοβαρό μειονέκτημα στα συστήματα πυρόσβεσης με CO2, ειδικότερα μάλιστα όταν οι απαιτούμενες ποσότητες του τελευταίου είναι μεγαλύτερες από 2.000 kg.

Στις περιπτώσεις αυτές το CO2 αποθηκεύεται σε δεξαμενές , σε χαμηλή θερμοκρασία (-18°C ή 0°F) και πίεση (20,7 bar ή 300 psi), με την βοήθεια μιας μικρής ψυκτικής μηχανής που διατηρεί την θερμοκρασία της μονωμένης δεξαμενής στα επιθυμητά επίπεδα.Ο βαθμός πλήρωσης των δεξαμενών είναι 0,90 Η- 0,95, η χωρητικότητα τους εξαρτάται από τις απαιτήσεις της (εγκατάστασης (6, 10, 20, 50, 200 τόννοι CO2 κλπ.), ενώ υπάρχουν πάντοτε ασφαλιστικές διατάξεις σε κάθε δεξαμενή για την περίπτωση υπερπίεσης. Τέλος, τα συστήματα πυρόσβεσης που χρησιμοποιούν αυτό τον τρόπο αποθήκευσης του CO2 ονομάζονται συστήματα χαμηλής πίεσης.

 

  Επιστροφή

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823