ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ ME ΝΕΡΟ (SPRINKLER)

ΓΕΝΙΚΑ


Ένα αυτόματο σύστημα καταιονισμού με νερό -που ονομάζεται και σύστημα τεχνητής βροχής νερού ή αυτόματο σύστημα Sprinkler- αποτελείται από μια πηγή νερού, ένα δίκτυο σωληνώσεων τοποθετημένο στην οροφή του προστατευόμενου χώρου και τους καταιονιτήρες ή ακροφύσια ή κεφαλές Sprinkler.
Συστήματα με Sprinklers εγκαθίστανται σε κτίρια που απαιτούν συνεχή προστασία εξαιτίας του μεγέθους τους ή της φύσης του κινδύνου που περιέχουν (π.χ. εργοστάσια κατεργασίας ξύλου, βαμβακιού, παραγωγής υφασμάτων, αποθήκες ξυλείας, κυλινδρόμυλους, σταθμούς αυτοκινήτων, μεγάλα καταστήματα τροφίμων ή ενδυμάτων κλπ.) ή τέλος της μεγάλης απόστασης τους από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ).
Στη χώρα μας το αυτόματο σύστημα Sprinkler εφαρμόζεται όλο και περισσότερο την τελευταία δεκαπενταετία. Η έλλειψη όμως προηγούμενης πείρας, η εσφαλμένη αντίληψη των ιδιοκτητών ή και των μηχανικών για τη σημασία της εγκατάστασης και η παντελής έλλειψη προδιαγραφών, ήταν οι βασικές αιτίες που οδήγησαν στην κατασκευή πολλών συστημάτων αμφίβολης αποτελεσματικότητας.
Επειδή δεν υπάρχουν ακόμη ελληνικοί κανονισμοί, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τους αντίστοιχους ξένους, που έχουν συνταχθεί από ασφαλιστικούς οργανισμούς σε συνεργασία με κρατικούς φορείς. Οι σπουδαιότεροι ξένοι κανονισμοί είναι οι ακόλουθοι:


NFPA (National Fire Protection Association - ΗΠΑ)
FOC (Fire Offices Committee - Μ. Βρετανία)
VDS (Verein der Sachversicherer - Δυτ. Γερμανία)


Οι βασικότεροι ενδοιασμοί για την τοποθέτηση ενός αυτόματου συστήματος Sprinkler (σχήμα 4.1), είναι μήπως το σύστημα δεν δουλέψει όταν χρειασθεί και μήπως η ζημιά από το νερό είναι μεγάλη. Ετήσια όμως στατιστικά στοιχεία από χώρες με μεγάλη παράδοση στα συστήματα Sprinkler, δείχνουν ότι:
• Σε ποσοστό μεγαλύτερο από 96% οι εγκαταστάσεις λειτούργησαν σωστά όποτε χρειάσθηκε και οι σημαντικότερες αιτίες βλάβης (κατά σειρά σπουδαιότητας) ήταν:
• Κεντρική βαλβίδα
• Ελλειπής παροχή νερού
• Εμπόδια στην εκτόξευση του νερού
• Καθυστέρηση στην ενεργοποίηση
• Το 70% των πυρκαγιών κατασβέσθηκαν με την ενεργοποίηση το πολύ 4 ακροφυσίων.


Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε, πως είναι τελείως λανθασμένη η εντύπωση
που εχουν πολλοι για τη λειτουργια του αυτόματου συστήματος Sprinkler, ότι δηλαδή σε περίπτωση πυρκαγιάς εκτοξεύεται νερό από όλα τα ακροφύσια συγχρόνως (μοναδική εξαίρεση αποτελούντα συστήματα ολικού κατακλυσμού που αναφέρονται).
Ένα αυτόματο σύστημα Sprinkler περιλαμβάνει:
* Πηγή νερού
* Αποθήκη νερού
* Πυροσβεστικές αντλίες
* Βαλβίδα ελέγχου
* Βαλβίδα αντεπιστροφής
* Σωλήνα αποστράγγισης
* Μετρητή πίεσης στον κύριο κατακόρυφο αγωγό
*Συσκευή ανίχνευσης ροής νερού συνδεδεμένη με το σύστημα συναγερμού του κτιρίου
*Διάταξη σύνδεσης του συστήματος με την Πυροσβεστική Υπηρεσία
*Δίκτυο σωληνώσεων
*Ακροφύσια (κεφαλές ή καταιονιτήρες) Sprinkler

 

Επιστροφή

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823