ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ


ΓΕΝΙΚΑ

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι αδρανές αέριο χωρίς ηλεκτρική αγωγιμότητα, άχρωμο και άοσμο στην κανονική ατμοσφαιρική πίεση, με βάρος 1,5 περίπου φορές μεγαλύτερο από τον αέρα. Υγροποιείται εύκολα σε θερμοκρασία 0°C και πίεση 36 bar, ενώ η κρίσιμη θερμοκρασία του είναι 31,4°C. Χρησιμοποιείται σαν κατασβεστικό μέσο για μεγάλους χώρους και επιφάνειες, γιατί μπορεί να αποθηκευτεί σε περιορισμένους χώρους (χαλύβδινες φιάλες) και για απεριόριστο χρονικό διάστημα. (Η εκτόνωση 1 kg υγροποιημένου C02 μας δίνει 560 It περίπου αερίου σε 22°C).
Η δράση του CO2 στην κατάσβεση των πυρκαγιών οφείλεται στην εκτόπιση του οξυγόνου - που είναι απαραίτητο για την καύση - από το περιβάλλον των καιομένων αντικειμένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η φωτιά αρχίζει να υποχωρεί όταν το οξυγόνο του αέρα μειωθεί κατά 25 %, ενώ για ορισμένα υλικά το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά του CO2 που επιβάλλουν τη χρήση του σαν κατασβεστικό μέσο είναι τα ακόλουθα:
• Δεν προκαλεί δευτερογενείς ζημιές.
• Επειδή είναι αέριο μπορεί να εισχωρήσει ακόμη και στα βαθύτερα τμήματα του προστατευόμενου αντικειμένου ή χώρου.
• Δεν είναι διαβρωτικό.
• Δεν αφήνει κατάλοιπα μετά τη χρήση του.
• Εκτοξεύεται από τα ακροφύσια με τη βοήθεια της δικής του πίεσης.
• Χρησιμοποιείται σε μηχανήματα ή συσκευές που βρίσκονται υπό ηλεκτρική τάση (μετασχηματιστές, διακόπτες λαδιού, κινητήρες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.λπ.).
• Χρησιμοποιείται σε όλα τα καύσιμα εκτός από εκείνα που έχουν ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία της καύσης (μέταλλα που καίγονται εύκολα όπως το νάτριο, το κάλιο, το ζιρκόνιο κ.λπ. ή τα μεταλλοϋδρίδια και οι ουσίες που περιέχουν οξυγόνο όπως η νιτροκυτταρίνη).

                                        

Η ψυκτική ικανότητα του CO2 για την κατάσβεση των πυρκαγιών είναι ίση με το 25 % περίπου της αντίστοιχης ικανότητας του νερού, με αποτέλεσμα η δράση του αυτή να μην υπολογίζεται σοβαρά.
Παρά το γεγονός ότι το CO2 δεν είναι τοξικό αέριο, όταν βρίσκεται σε συγκέντρωση που απαιτείται για την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς μπορεί να προκαλέσει απώλεια αισθήσεων και θάνατο.
Οι συνέπειες αυτές οφείλονται στην έλλειψη του οξυγόνου, που είναι απαραίτητο για την αναπνοή, λόγω του εκτοπισμού του από το βαρύτερο CO2. Όταν η συγκέντρωση του CO2 στην ατμόσφαιρα είναι 3-4%, προκαλείται επιτάχυνση της αναπνοής. Ενα περιβάλλον με συγκέντρωση 9 % είναι ανεκτό για μερικά λεπτά από τα περισσότερα άτομα, χωρίς να έχουμε απώλεια αισθήσεων. Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται για συγκέντρωση μεγαλύτερη από 9 %, ενώ ο θάνατος επέρχεται ύστερα από παραμονή 20 - 30 min σε περιβάλλον με συγκέντρωση CO2 20 % περίπου.

 

  Επιστροφή

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823