ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΟΜΙΧΛΗΣ ΝΕΡΟΥ


 ΓΕΝΙΚΑ

Ένα αυτόματο σύστημα τεχνητής ομίχλης νερού (Water spray fixed system) αποτελείται από μια πηγή νερού, ένα δίκτυο σωληνώσεων τοποθετημένο στην οροφή του προστατευόμενου χώρου και τα ακροφύσια ομίχλης (σχήμα 5.1). Τα τελευταία είναι πάντα ανοιχτά και έχουν την ικανότητα να διασκορπίζουν το νερό σε πάρα πολύ μικρές σταγόνες -υπό μορφή τεχνητής ομίχλης— και να τις διαχέουν ομοιόμορφα σε σχήμα κώνου ή «ομπρέλλας» (σχήμα 5.2).


Το αυτόματο σύστημα τεχνητής ομίχλης νερού είναι συνήθως ξηρού τύπου, δηλαδή το δίκτυο των σωληνώσεων είναι άδειο από νερό όταν η εγκατάσταση δεν λειτουργεί. Η τροφοδότηση του νερού γίνεται ύστερα από το άνοιγμα μιας αυτόματης βαλβίδας (με τη βοήθεια ειδικών ανιχνευτών) ή χειροκίνητα (σχήμα 5.3). Όπως και στο αυτόματο σύστημα Sprinkler, το άνοιγμα της βαλβίδας θέτει σε λειτουργία το σύστημα συναγερμού.


Σχήμα 5.3: Χειροκίνητη ή αυτόματη εγκατάσταση επιτήρησης και συναγερμού σε αυτόματο σύστημα τεχνητής ομίχλης νερού


Η επιφάνεια προστασίας διαιρείται συνήθως σε ζώνες, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η παροχή του νερού στα τμήματα που το απαιτούν. Τα κύρια χαρακτηριστικά των ακροφυσίων ομίχλης είναι η παροχή, η πίεση και ο τρόπος διασκορπισμού του νερού, ενώ τα περισσότερα χρησιμοποιούμενα ακροφύσια έχουν διαμέτρους 1/2 in, 3/4 in και 1 in.
Το αυτόματο σύστημα τεχνητής ομίχλης νερού, που μπορεί να είναι ανεξάρτητο ή να συνδυάζεται με ένα αυτόματο σύστημα Sprinkler, χρησιμοποιείται σε:
* Εύφλεκτα υγρά και αέρια υλικά.
* Ηλεκτρικούς μηχανισμούς και εξαρτήματα (μετασχηματιστές, διακόπτες» λαδιού, κινητήρες, ηλεκτρικά καλώδια κλπ.).
* Χαρτί, ξύλο, υφάσματα και άλλα αναφλέξιμα στερεά υλικά. Αντίθετα, το σύστημα αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε υλικά που αντιδρούν με το νερό (π.χ. ματαλλικό νάτριο) ή σε υγροποιημένα αδρανή αέρια.
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ ενός εξαρτήματος του αυτόματου συστήματος τεχνητής ομίχλης νερού και κάποιου ηλεκτρικού μη μονωμένου μηχανισμού, δίνεται στον πίνακα 5.1.
Με εξαίρεση τα ακροφύσια, όλα τα υπόλοιπα τμήματα από τα οποία αποτελείται ένα αυτόματο σύστημα τεχνητής ομίχλης νερού, είναι ίδια με τα αντίστοιχα του αυτόματου συστήματος Sprinkler.


Επιστροφή

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823