ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
 

ΚΕΦΑΛΕΣ SPRINKLER


Οι κεφαλές ή καταιονιτήρες ή ακροφύσια Sprinkler είναι απλοί μικροί αυτόματοι μηχανισμοί, που έχουν ένα έλασμα από εύτηκτο μεταλλικό κράμα ή ένα φιαλίδιο με κατάλληλο διασταλτικό υγρό. Σε δεδομένη θερμοκρασία (65 ·*· 70° C περίπου) έχουμε τήξη του ελάσματος ή θραύση του φιαλιδίου, απελευθέρωση του ελατηρίου μιας βαλβίδας και εκτόξευση του νερού πάνω στη φωτιά.

Οι πιο συνηθισμένες κεφαλές Sprinkler  είναι οι παρακάτω:
• Κεφαλή ορθής θέσης
Τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το νερό να κατευθύνεται προς τα πάνω, να χτυπάει την εσωτερική επιφάνεια του εκτροπέα και στη συνέχεια να διαχέεται ομοιόμορφα προς το χώρο που προστατεύεται από την κεφαλή Sprinkler.
• Κεφαλή ανεστραμένης θέσης
Τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το νερό να κατευθύνεται προς τα κάτω, χτυπώντας την εσωτερική επιφάνεια του εκτροπέα.
• Πλευρική κεφαλή
Χρησιμοποιείται μόνο σε κτίρια με χαμηλό βαθμό κινδύνου και ο εκτροπέας ροής έχει τέτοια μορφή, ώστε η μεγαλύτερη ποσότητα νερού κατευθύνεται μακριά από την κεφαλή και μόνο μια μικρή ποσότητα κατευθύνεται πίσω από αυτή.
• Ανοιχτή κεφαλή
Είναι η κεφαλή από την οποία έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία που την ενεργοποιούν.
• Αντιδιαβρωτική κεφαλή
Είναι μια κοινή κεφαλή με ειδική επίστρωση για αντιδιαβρωτική προστασία.
• Ξηρή ανεστραμένη κεφαλή
Χρησιμοποιείται σε αυτόματα συστήματα ξηρού τύπου και σε ανεστραμένη θέση.

• Κεφαλή με κέλυφος
Εκτός από το στέλεχος της κεφαλής που έχει το σπείρωμα, ολόκληρο ή ένα τμήμα του σώματος της κεφαλής βρίσκεται μέσα σε κέλυφος.
• Κεφαλή με προστατευτικό κάλυμα
Είναι κεφαλή με κέλυφος εφοδιασμένη με προστατευτικό κάλυμα.
• Κεφαλή για οικιακή χρήση
Χρησιμοποιείται σε αυτόματα συστήματα Sprinkler μικρών κατοικιών.
• Κεφαλή μεγάλης σταγόνας
Χαρακτηρίζεται από μεγάλο συντελεστή ροής (k =11 -4- 11,5) και έχει τη δυνατότητα να εκτοξεύει μεγάλες σταγόνες νερού.
• Κεφαλή παλαιού τύπου
Τοποθετείται σε ορθή ή ανεστραμένη θέση, εκτοξεύει το 40 4- 60% της ολικής ποσότητας του νερού και χρησιμοποιήθηκε κατ' αποκλειστικότητα μέχρι το 1953.
Η βασική διαφορά μεταξύ των κεφαλών παλαιού τύπου και των σημερινών είναι στη σχεδίαση του εκτροπέα ροής, με αποτέλεσμα οι τελευταίες να προσφέρουν μια ομοιόμορφη διανομή του νερού.
Οι κεφαλές Sprinkler δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συστήματα με πιέσεις μεγαλύτερες από 175 psi (12,1 bar). Σε κτίρια με χαμηλό βαθμό κινδύνου, τα οποία χρειάζονται μικρότερη ποσότητα νερού από αυτή που παρέχουν οι κεφαλές με διάμετρο 1/2 in (12,5 mm), μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μικρότερες κεφαλές αρκεί να ικανοποιούνται οι παρακάτω περιορισμοί:


* Οι μικρές κεφαλές δεν θα πρέπει να τοποθετούνται σε συστήματα ξηρού τύπου και προενέργειας.
* Είναι απαραίτητη η τοποθέτηση ειδικών φίλτρων, για τη συγκράτηση των φερτών υλών, στον κύριο κατακόρυφο αγωγό του συστήματος ή στους κλάδους που έχουν κεφαλές με διάμετρο μικρότερη από 3/8 in (9,5 mm).
Για συνθήκες που απαιτούν περισσότερο νερό από αυτό που παρέχουν οι κεφαλές 112 in, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερες κεφαλές με διάμετρο 17/32 in (13,5 mm).


 
Επιστροφή

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823