ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

                                

ΜΟΝΙΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΡΟΥ

Ορισμοί

Μόνιμο πυροσβεστικό σύστημα είναι ένα σύνολο εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που περιλαμβάνει διάταξη σωληνώσεων παροχής νερού για πυρόσβεση και βανών για τη σύνδεση εύκαμπτων πυροσβεστικών σωλήνων, εγκατεστημένων σε ένα, κτίριο ή γενικότερα σε μια κατασκευή. Η διάταξη των λήψεων είναι τέτοια ώστε να παρέχουν νερό για συμπαγή ή διασκορπισμένη βολή νερού, μέσω εύκαμπτων πυροσβεστικών σωλήνων και ακροφυσίων προσαρμοσμένων στις λήψεις, με σκοπό την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την προστασία ανθρώπων, ζώων, αντικειμένων και κτιρίου. Η απαιτούμενη παροχή νερού στις λήψεις πετυχαίνεται με τη βοήθεια συνδέσεων με τις πηγές τροφοδότησης ή με αντλίες, δεξαμενές και τον υπόλοιπο απαραίτητο εξοπλισμό.
Το μόνιμο πυροσβεστικό σύστημα νερού είναι ένα αξιόπιστο μέσο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και σε θέσεις τέτοιες (επάνω όροφοι υψηλών κτιρίων, μεγάλες επιφάνειες κ.λπ.) όπου είναι δύσκολη η χρήση πυροσβεστικών μέσων από τον εξωτερικό χρόνο. Τέλος, ακόμα και σε κτίρια εφοδιασμένα με αυτόματα συστήματα καταιονισμού (Sprinkler ή τεχνίτης ομίχλης νερού), τα μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα νερού αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα.
Οι έννοιες ορισμένων απαραίτητων όρων -που χρησιμοποιούνται στην συνέχεια- δίδονται παρακάτω:

• Κεντρικός σωλήνας τροφοδότησης: Σωλήνας τις περισσότερες φορές-κατακόρυφος , εγκατεστημένος σε κτίριο, που μεταφέρει νερό από την πηγή τροφοδότησης στους ορόφους ενός κτιρίου.
• Εύκαμπτος πυροσβεστικός σωλήνας: Εύκαμπτος σωλήνας που χρησιμοποιείται για την μεταφορά νερού, με σκοπό την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ο οποίος τυλίγεται ή διπλώνεται όταν είναι άδειος.
• Σκληρός πυροσβεστικός σωλήνας: Σωλήνας που χρησιμοποιείται για την μεταφορά νερoύ, με σκοπό την κατάσβεση της πυρκαγιάς, του οποίου η διατομή διατηρεί το κυκλικό της σχήμα και όταν δεν είναι γεμάτος με νερό.
• Ταχυσύνδεσμος: Εξάρτημα για την γρήγορη σύνδεση πυροσβεστικών σωλήνων μεταξύ τους με το σημείο λήψης ή με το ακροφύσιο.
• Υδροστόμιο: Διάταξη με ενσωματομένη βάνα _υπόγεια ή υπέργεια- και μια ή περισσότερες λήψεις, συνδεδεμένη πηνή τροφοδότησης νερού για την εξυπηρέτηση των οχημάτων ή των εύκαμπτων σωλήνων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
• Σημείο λήψης (λήψη): Άκρο χαλύβδινου σωλήνα του μόνιμου πυροσβεστικού συστήματος νερού, εφοδιασμένο με βάνα και ταχυσύνδεσμο, κατάλληλο για σύνδεση με εύκαμπτο πυροσβεστικό σωλήνα.
• Βολή νερού: Νερό που εκτοξεύεται από ακροφύσιο εύκαμπτου πυροσβεστικού σωλήνα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η βολή νερού μπορεί να είναι διασκορπισμένη ή συμπαγής.


Κατάταξη μόνιμων πυροσβεστικών συστημάτων


Τα μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα νερού κατατάσσονται σε τρείς διαφορετικές:
• Κατηγορία 1
Χρησιμοποιούνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (ΠΥ) και από εκείνους που έχουν εκπαιδευτεί στην χρήση εύκαμπτων πυροσβεστικών σωλήνων διαμέτρου 65 mm. Τα συστήματα αυτά πρέπει να είναι ικανά να παρέχουν τις βολές νερού που απαιτούνται στα πιο προχωρημένα στάδια της πυρκαγιάς στο εσωτερικό των κτιρίων ή κατά την προστασία του κτιρίου από γειτονική πυρκαγιά.

• Κατηγορία 2
Χρησιμοποιούνται από τους ενοίκους μέχρι την άφιξη της Π. Υ. και περιλαμβάνουν εύκαμπτους πυροσβεστικούς σωλήνες διαμέτρου 20-:-45 mm. Τα συστήματα αυτά πρέπει να παρέχουν την δυνατότητα για τον άμεσο έλεγχο των πυρκαγιών, κατά το αρχικό στάδιο, από τους ενοίκους ή τους φύλακες των κτιρίων.

• Κατηγορία 3
Χρησιμοποιούνται από την ΠΥ και εκείνους που έχουν εκπαιδευτεί στην χρήση εύκαμπτων πυροσβεστικών σωλήνων διαμέτρου 65 mm, είτε από τους ενοίκους ή την ομάδα πυροπροστασίας με την χρήση εύκαμπτων πυροσβεστικών σωλήνων διαμέτρου 20-Τ-45 mm. Είναι φανερό ότι τα συστήματα αυτά πρέπει να ανταποκρίνονται ταυτόχρονα στις απαιτήσεις των κατηγοριών 1 και 2.
Τα μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα νερού (ΜΠΣ), ανάλογα με τον τρόπο τροφοδότησης του νερού, διακρίνονται στους τέσσερις παρακάτω τύπους:
• Υγρά ΜΠΣ, τα οποία έχουν συνέχεια την κεντρική βάνα παροχής ανοικτή και βρίσκονται υπό πίεση.
• Στεγνά ΜΠΣ, τα οποία δεν έχουν μόνιμη παροχή νερού. Στα σημεία λήψης των συστημάτων αυτών πρέπει να υπάρχουν επιγραφές με την ένδειξη «Στεγνό σύστημα για χρήση μόνο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία».
• ΜΠΣ που τροφοδοτούνται με νερό αυτόματα με το άνοιγμα της βάνας στο σημείο λήψης.
ΜΠΣ που τροφοδοτούνται με νερό με την βοήθεια
οποίος βρίσκεται μέσα σε κάθε πυροσβεστική φωλιά και ενεργοποιείται με το χέρι.
Τέλος, ένα μόνιμο πυροσβεστικό σύστημα νερού (σχήμα 6.1 ) περιλαμβάνει:

                                                                                                                                                                    

  Επιστροφή

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823