ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
  
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ


Υπολογισμός της απαιτούμενης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα για την πυροπροστασία ενός χώρου στον οποίο βρίσκεται μία τυπογραφική μηχανή. Ο εξαερισμός του χώρου πραγματοποιείται με την βοήθεια δύο ανοιγμάτων που βρίσκονται στην πλευρά 6 m χ 3 m, και δεν σταματάει κατά τη στιγμή της κατάσβεσης.
Διαστάσεις χώρου: 6mx4mx3m.
Διαστάσεις τυπογραφικής μηχανής: 5 m χ 2,5 m χ 1,8 m.
Ελάχιστη συγκέντρωση CO2: c = 43%
Επιφάνεια ανοίγματος εισόδου αέρα: 1 m2
Επιφάνεια ανοίγματος εξόδου αέρα:  1 m2
Απόσταση μεταξύ κέντρου ανοίγματος εξόδου αέρα και οροφής χώρου: 2
m.
Εξετάζουμε την  πυροπροστασία του κυρίου χώρου από επιφανειακή φωτιά με την μέθοδο ίου ολικού κατακλυσμού.
Όγκος χώρου: V = 6x4x3 ^· V = 72 m3
Για c = 43 % CO2, από το διάγραμμα του σχήματος 7.11 προσδιορίζουμε το συντελεστή μετατροπής φ = 1,2.
Για V = 72 m3, από τον πίνακα 7.3 έχουμε τον συντελεστή όγκου υ - 0,90 kg/ m3.
Αποκτούμενη ποσότητα CO2 χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας τα ανοίγματα των εξαερισμών.
G = φ*υ*ν  , G = 1,2*0,90*72  G = 77,8 kg
Επειδή ο εξαερισμός δεν σταματάει κατά την διάρκεια της κατάσβεσης, έχουμε διαρροή διοξειδίου του άνθρακα από τα ανοίγματα. Η πρόσθετη ποσότητα CO2 που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για 1 min σαν αντιστάθμισμα των διαρροών, προσδιορίζεται από το διάγραμμα του σχήματος 7.12 και είναι:
12lb/ft2 = 58,7kg/m2.
Αρα για τα δύο ανοίγματα που έχουν ολική επιφάνεια 2 ιπ2,η πρόσθετη ποσότητα CO2 είναι 117,4 kg.
Επειδή η ποσότητα αυτή (117,4 kg) είναι μεγαλύτερη από εκείνη που υπολογίσαμε (77,8 kg) για τον ολικό κατακλυσμό του χώρου χωρίς διαρροές C02, η πυροπροστασία πρέπει να γίνει με την μέθοδο του καταιονισυού (τοπική εφαρμογή του CO2 στην τυπογραφική μηχανή).
Ογκος τυπογραφικής μηχανής:
Va = 5 χ 2,5 χ 1,8   V« = 22,5m3

Συντελεστής όγκου α = 3 kg/m3 (παραγρ. 7.4.3) Απαιτούμενη ποσότητα CO2:
G = a*Va    G = 3*22,5   G = 67,5 kg.

 

  Επιστροφή

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823