ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

Παροχή νερού

Η ελάχιστη παροχή νερού που απαιτείται στις 3 κατηγορίες των μονιμων πυροσβεστικών συστημάτων είναι:

• Κατηγορία 1
Η ελάχιστη παροχή νερού πρέπει να είναι 1900 It/min για χρονική περίοδο τουλάχιστον 30 min. Όπου απαιτούνται περισσότεροι από ένας κεντρικοί σωλήνες τροφοδότησης, η ελάχιστη παροχή νερού πρέπει να είναι 950 It/min για κάθε πρόσθετο τέτοιο σωλήνα, χωρίς όμως η συνολική παροχή νερού να ξεπερνά τα 9500 It/min για χρονική περίοδο 30 min.
Στην περίπτωση που μια πηγή τροφοδοτεί περισσότερα από ένα κτίρια ή πυ-ροδιαμερίσματα, η συνολική παροχή νερού μπορεί να ελαττωθεί σε 1900 It/min για τον πρώτο κεντρικό σωλήνα τροφοδότησης και 950 It/min για κάθε πρόσθετο τέτοιο σωλήνα, με βάση το κτίριο ή το πυροδιαμέρισμα που απαιτεί το μεγαλύτερο αριθμό κεντρικών σωλήνων τροφοδότησης.
Η παροχή νερού πρέπει να μπορεί να διατηρήσει στο υψηλότερο σημείο λήψης κάθε κεντρικού σωλήνα τροφοδότησης τελική πίεση 4,5 bar, με παροχή 1900 It/min στο υψηλότερο σημείο λήψης του πιο απομακρυσμένου κεντρικού σωλήνα τροφοδότησης και 950 It/min στο υψηλότερο σημείο λήψης καθενός από τους άλλους τέτοιους σωλήνες, με μέγιστη παροχή 9500 It/min για χρονική περίοδο του τουλάχιστον 30 min.

• Κατηγορία 2
Η ελάχιστη παροχή νερού πρέπει να είναι 380 It/min για χρονική περίοδο τουλάχιστον 30 min. Η παροχή νερού πρέπει να μπορεί να διατηρήσβί στο υψηλότερο σημείο λήψης κάθε κεντρικού σωλήνα τροφοδότησης τελική πίεση 4,5 bar, με παροχή 380 It/min για χρονική περίοδο τουλάχιστον 30 min.

• Κατηγορία 3
Η ελάχιστη παροχή νερού πρέπει να είναι ίδια με αυτήν της κατηγορίας 1.


Συνδέσεις για την Πυροσβεστική Υπηρεσία
Στα μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα νερού πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια σύνδεση με την οποία η πυροσβεστική Υπηρεσία (ΠΥ) μπορεί να τροφοδοτήσει με νερό το σύστημα (σχήμα 6.11).
Σε πολυόροφα κτίρια με δύο ή περισσότερες ζώνες (σχήματα 6.13, 6.14, 6.15), πρέπει να προβλέπεται μια σύνδεση για την Π Υ σε κάθε ζώνη. Σε κάθε σημείο σύνδεσης τοποθετείται- όσο πιο κοντά γίνεται στο σημείο σύνδεσης με το σύστημα- κατάλληλη βαλβίδα αντεπιστροφής ευθείας ροής.
Ο σωλήνας μεταξύ της βαλβίδας αντεπιστροφής και του σημείου σύνδεσης με την Π Υ πρέπει να έχει διάμετρο 100mm και να διαθέτει διάταξη αυτόματης αποστράγγισης.
Οι συνδέσεις για την ΠΥ πρέπει να βρίσκονται προς την πλευρά του δρόμου του κτιρίου και να έχουν τέτοια διάταξη ώστε οι εύκαμπτοι πυροσβεστικοί σωλήνες να μπορούν να προσαρμόζονται γρήγορα και με ευκολία.
Οι συνδέσεις για την ΠΥ πρέπει να αναγνωρίζονται από πινακίδα με την επιγραφή «ΜΟΝΙΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΡΟΥ» ή, αν από τις συνδέσεις τροφοδοτείται και το αυτόματο σύστημα καταιονισμού με την επιγραφή «ΜΟNIMO ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ».
Η πινακίδα θα είναι διαστάσεων 100x200mm, θα έχει χρώμα κόκκινο και άσπρα γράμματα ύψους 25 mm. Αν η σύνδεση για την ΠΥ δεν εξυπηρετεί όλο το κτίριο, τότε η επιγραφή πρέπει να αναφέρει τα τμήματα του κτιρίου που εξυπηρετούνται.


Σχήμα 6.11: Διάταξη σύνδεσης μόνιμου πυροσβεστικού συστήματος νερού με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.   
          

  Επιστροφή            

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823