ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

                                         

ΠΗΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ

 Γενικά

Οι απαιτήσεις σε νερό ενός μόνιμου πυροσβεστικού συστήματος (ΜΠΣ), εξαρτώνται από τον αριθμό των πυροσβεστικών βολών που είναι πιθανόν να χρειαστούν σε μια πυρκαγιά, την παροχή νερού κάθε βολής και το χρονικό διάστημα που θα χρησιμοποιηθούν. Επειδή οι παράγοντες αυτοί επηρεάζονται από τις συνθήκες που επικρατούν στο κτίριο που πρόκειται να εξοπλιστεί με το
ΜΠΣ, πρέπει οπωσδήποτε να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι πιθανές ποσότητες νερού που θα χρειαστούν για την εσωτερική και εξωτερική πυροπροστασία του κτιρίου.
Τα ΜΠΣ νερού - με εξαίρεση τα στεγνά συστήματα, των οποίων η εγκατάσταση επιτρέπεται μόνον ύστερα από έγκριση της αρμόδιας αρχής -πρέπει να υδροδοτούνται από πηγές ικανές να τροφοδοτήσουν αυτόματα όλες τις αναγκαίες ποσότητες νερού για τον απαιτούμενο χρόνο. Τέτοιες πηγές νερού είναι:
• Το δημόσιο δίκτυο ύδρευσης
• Οι δεξαμενές βαρύτητας
• Οι δεξαμενές πίεσης
• Οι προσβεστικές αντλίες που ενεργοποιούνται με το χέρι σε συνδυασμό με δεξαμενές πίεσης
• Οι πυροσβεστικές αντλίες που ενεργοποιούνται με το χέρι μέσω μηχανισμών τηλεχειρισμού τοποθετηυένων σε κάθε πυροσβεστική φωλιά
• Οι αυτόματες πυροσβεστικές αντλίες που τροφοδοτούνται από δημόσια δίκτυα ύδρευσης, δεξαμενές νερού, ποτάμια, λίμνες, πηγάδια κ.λ.π.

   Συνιστάται η κατασκευή χωριστών γραμμών για τις διάφορες ανάγκες (πόσιμο, βιομηχανικό, πυρόσβεση) ενός κτιρίου. Σε μικρές όμως βιομηχανικές εγκαταστάσεις (σχήμα 6.6) που δεν έχουν ανάγκη από μεγάλες ποσότητες βιομηχανικού νερού και οι κίνδυνοι πυρκαγιάς είναι ελάχιστοι, μπορεί να κατασκευαστεί μια μόνο γραμμή νερού για την κάλυψη των βιομηχανικών αντιπυρικών
αναγκών.
Η τροφοδότηση της χωριστής γραμμής αντιπυρικής προστασίας, όταν η πηγή είναι το δημόσιο δίκτυο ύδρευσης , πρέπει να γίνεται χωρίς παρεμβολή μετρητή και οι διακόπτες των υδραυλικών να διατηρούνται σφραγισμένοι με μολύβι.        

 Όταν η πηγή τροφοδότησης ενός ΜΠΣ είναι μια δεξαμενή βαρύτητας από αυτήν ξεκινούν διαφορετικοί αγωγοί για την κάλυψη των βιομηχανικών και αντιπυρικών αναγκών του κτιρίου .
Στην περίπτωση που η πηγή τροφοδότησης είναι πηγάδι ή κοινή δεξαμενή , υπάρχει συνήθως ένας αγωγός που τροφοδοτεί με νερό το βιομηχανικό και το αντιπυρικό δίκτυο του κτιρίου.
 Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν περισσότερες από μια πηγές τροφοδότησης. Τότε μία τουλάχιστον πηγή πρέπει να τροφοδοτεί αυτόματα το σύστημα και να παρέχει το απαιτούμενο νερό για τις πρώτες πυροσβεστικές βολές, μέχρι να τεθούν σε λειτουργία οι υπόλοιπες πηγές.

  Επιστροφή   

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823