ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

                                         

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ


Οι πυροσβεστικές φωλιές πρέπει να τοποθετούνται σε ασφαλή και επίκαιρα σημεία των χώρων που προστατεύονται. Όταν για τον μηχανισμό ασφάλισης της φωλιάς προβλέπεται προστατευτικό κάλυμμα τύπου «εύθραστου γυαλιού» η επιφάνεια του γυαλιού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,16 m2. To προβλεπόμενο μέσο για το σπάσιμο του γυαλιού πρέπει να είναι τοποθετημένο με ασφάλεια κοντά στο εύθραστο γυαλί, έτσι ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σπάσει άλλα τζάμια στην πόρτα της φωλιάς.
Ο αριθμός των πυροσβεστικών φωλιών -και στις τρεις κατηγορίες (παρ 6.1.2.) των ΜΠΣ-για την κάλυψη όλων των σημείων του προστατευόμενου χώρου, υπολογίζεται με ακτίνα 30 m που είναι το άθροισμα των μηκών του εύκαμπτου πυροσβεστικού σωλήνα (20 m) και της βολής νερού (10 m).
Οι πυροσβεστικές φωλιές  πρέπει να αποτελούνται από:

• Ένα ερμάριο (ντουλάπι) από στραντζαριστή λαμαρίνα, πάχους 1,25-Μ,50 mm με ενισχυτικές νευρώσεις, διαστάσεων 0,80 χ 0,80 χ 0,22 mm. To ερμάριο πρέπει να διαθέτει στηρίγματα για την σταθερή τοποθέτηση του μέσα σε κοιλότητα ή πρόσοψη τοίχου ή στο ύπαιθρο.
Σε ορισμένες περιπτώσεις η πυροσβεστική φωλιά μπορεί να μην έχει ερμάριο .
• Μια βάνα από ορείχαλκο, διαμέτρου 2 in ορθογωνικής κατασκευής.
• Ένα κορμό με ημισύνδεσμο από ορείχαλκο. Το ένα άκρο του κορμού φέρει αυλακώσεις και συνδέεται με την βάνα, ενώ το άλλο καταλήγει σε ημισύνδεσμο και συνδέεται με τον πυροσβεστικό σωλήνα.
• Ένα διπλώτήρα ή τυλικτήρα -από αλουμίνιο ή σίδηρο-για να δέχεται διπλωμένο ή τυλιγμένο τον εύκαμπτο πυροσβεστικό σωλήνα.
• Ένα εύκαμπτο πυροσβεστικό σωλήνα από συνθετικές κατά προτίμηση ίνες, για να μην προσβάλλεται από την υγρασία και τα μικρόβια, διαμέτρου 20
÷45 mm ή 65 mm, με εσωτερική επένδυση ελαστικού πάχους 1 ÷ 2 mm τουλάχιστον ή εσωτερική και εξωτερική πλαστική επένδυση μεγάλης αντοχής. Το μήκος του σωλήνα δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20 m.
• Ένα ακροφύσιο  για την εκτόξευση του νερού, από ανοξείδωτο και ανθεκτικό υλικό του ιποίου η διάμετρος του προστομίου αυξομειώνεται απο 0
÷ 20 mm με την βοήθεια μοχλού ρύθμισης.

         


Πυροσβεστικοί σωλήνες


Στα μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα νερού χρησιμοποιούνται δύο τύποι πυροσβεστικών σωλήνων, οι σκληροί και οι εύκαμπτοι. Οι σκληροί πυροσβεστικοί σωλήνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άτομα που δεν είναι εκπαιδευμένα, ενώ οι εύκαμπτοι προϋποθέτουν μια εξοικείωση στην χρήση τους.
Οι διάμετροι και τα μήκη των πυροσβεστικών σωλήνων (πίνακας 6.1) περιορίζονται σε ορισμένες διαστάσεις, για την καλύτερη κατά περίπτωση ανταπόκριση στις απαιτήσεις πυροπροστασίας και για τη διευκόλυνση των χειριστών των σωλήνων.
 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΣΩΛΗΝΑ          ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ                ΜΕΠΣΤΟ ΜΗΚΟΣ
                                  (mm)                                (m)
Σκληρός                       20                             45
                                    25                             35
|                                  40                              30
Εύκαμπτος                  40                              20
                                    45                              25


Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η χρήση των πυροσβεστικών σωλήνων είναι πιθανόν να γίνει από άτομα περιορισμένης φυσικής αντοχής ή η όδευση του ανεπτυγμένου σωλήνα μπορεί να είναι δαιδαλώδης. Στις περιπτώσεις αυτές δεν πρέπει να εξαντλείται πάντοτε το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο του μήκους των πυροσβεστικών σωλήνων, ενώ παράλληλα απαιτείται η επανεξέταση των σημείων λήψεων.
Τέλος, η πίεση λειτουργίας των πυροσβεστικών σωλήνων πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 bar.


                                                                                                                                                           

  Επιστροφή

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823