ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Σε κάθε αυτόματο σύστημα Sprinkler που διαθέτει περισσότερες από 20 κεφαλές πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει μια τοπική μονάδα συναγερμού. Κάθε τέτοια συσκευή είναι εφοδιασμένη με κατάλληλη πινακίδα, στην οποία αναφέρονται η ύπαρξη του συναγερμού και οδηγίες για την περίπτωση της ενεργοποίησης του.

Η συσκευή συναγερμού τοποθετειτα ιστον κύριο κατακόρυφο αγωγό του συστήματος και ενεργοποιείται από βαλβίδα ελέγχου ή ανιχνευτή ροής (όχημα 4.6). Στα συστήματα υγρού τύπου και ειδικότερα όταν υπάρχουν διακυμάνσεις στην πίεση του νερού, είναι προτιμότερη η χρήση της βαλβίδας ελέγχου για την ενεργοποίηση του συναγερμού.


Η βαλβίδα ελέγχου και συναγερμού  τοποθετείται στον κύριο κατακόρυφο αγωγό του συστήματος και ενεργοποιείται συνήθως (ηχητικό σήμα συναγερμού) πέντε λεπτά της ώρας μετά την πρώτη ροή νερού, ποσότητας ίσης ή μεγαλύτερης από αυτή που εκτοξεύεται από τη μικρότερη κεφαλή Sprinkler του συστήματος.

Επιστροφή

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823