ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Τα πρώτα βενζινοκίνητα βυτιοφόρα πυροσβεστικά οχήματα ήρθαν στη χώρα μας μόλις το 1923. Μέχρι τότε, τα μέσα που διέθεταν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ήταν κυρίως ατμαντλίες, χειροκίνητες αντλίες, και σκευοφόρα οχήματα. Για παράδειγμα, το 1918 ο Πυροσβεστικός Λόχος στην Αθήνα είχε στην πρώτη πυροσβεστική έξοδο ένα σκευοφόρο και ένα υδροφόρο αυτοκίνητο, ενώ στη δεύτερη έξοδο μια ατμαντλία και ένα δημοτικό καταβρεκτήρα. Με τα μέσα αυτά έπρεπε να εξασφαλιστεί η πυροπροστασία τόσο της Αθήνας, όσο και των προαστίων. Στον Πειραιά υπήρχε μια ατμαντλία και ένας δημοτικός καταβρεκτήρας, ενώ στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα από μία χειροκίνητη αντλία μόνο.
Ο Πυροσβεστικός Λόχος διέθετε επίσης τρεις κλίμακες, από τις οποίες η μία ήταν ιπποκίνητη. Δύο από τις κλίμακες αυτές είχαν ύψος 19 μέτρα, ενώ η τρίτη 25 μέτρα.
Οι ατμάμαξες και οι χειροκίνητες αντλίες μεταφέρονταν πάνω σε
τετράτροχα αμάξια, τα οποία έσερναν άλογα. Όμοια αμάξια μετέφεραν επίσης τα εργαλεία που χρειάζονταν για την κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και τα βυτία με το νερό. Το νερό των βυτίων το άδειαζαν σε δεξαμενές από αδιάβροχο ύφασμα και από αυτές τις δεξαμενές το αντλούσαν πάλι και το έριχναν, για να σβήσουν τη φωτιά. (*)


Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, που κατέδειξαν ότι στην πραγματικότητα δεν υπήρχε Πυροσβεστική Υπηρεσία, αφού ο Λόχος Πυροσβεστών με την οργάνωση και τα μέσα που διέθετε, ήταν αδύνατο να έχει πυροσβεστικά αποτελέσματα και παρά το γεγονός ότι οι περιστάσεις, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, ήταν πολύ δύσκολες, αποφασίσθηκε η κατάργηση των βυτιοφόρων, των αντλιών, των βυτίων από αδιάβροχο ύφασμα και των άλλων μέσων, που μεταφέρονταν σε αμάξια, τα οποία έσερναν άλογα και η αντικατάστασή τους με βενζινοκίνητα βυτιοφόρα αυτοκίνητα πυροσβεστικά, σαν εκείνα που είχαν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των ευρωπαϊκών κρατών.
Έτσι, το 1923 έγινε προμήθεια 20 βενζινοκίνητων πυροσβεστικών
αυτοκινήτων "DENNIS", τα οποία είχαν βυτίο χωρητικότητας 2.500 οκάδων νερού, έφεραν συμπαγή λάστιχα και φώτα με λάμπες ασετιλίνης, ενώ διέθεταν ατομική επί του αυτοκινήτου αντλία εκτόξευσης νερού. Στη θέση του βοηθού-οδηγού υπήρχε χειροκίνητο καμπανάκι για συναγερμό, που αντικατέστησε τον έφιππο σαλπιγκτή.
Ο εξοπλισμός του Λόχου Πυροσβεστών με βενζινοκίνητα πυροσβεστικά οχήματα βελτίωσε κατά πολύ την απόδοση κατάσβεσης των πυρκαγιών και έδωσε πολλές ελπίδες, για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας των πολιτών και του κράτους.


Στη συνέχεια, με το Διάταγμα της 26ης Απριλίου 1926, για πρώτη φορά
αποφασίζεται με Νόμο η προμήθεια των πλέον σύγχρονων αυτοκινήτων και μηχανημάτων για τον εξοπλισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το Διάταγμα αυτό, εκτός από τα θέματα προσωπικού, ρύθμιζε και τον αριθμό των πυροσβεστικών οχημάτων, που επρόκειτο να γίνει προμήθεια και τα οποία προβλέπονταν να είναι: βενζινοκίνητες αντλίες, βενζινοκίνητα υδροφόρα βυτία, βενζινοκίνητες σκευοφόροι, τροχοφόρες κλίμακες, αυτοκίνητες κλίμακες και αυτοκίνητα ποδήλατα (μοτοσυκλέτες).
Για την επισκευή και τη συντήρηση των πυροσβεστικών αυτοκινήτων και
μηχανημάτων, το Διάταγμα πρόβλεπε επίσης στη σύνθεση των Πυροσβεστικών Σταθμών και ειδικό τεχνικό προσωπικό, καθώς και δημιουργία Κεντρικού Συνεργείου του Πυροσβεστικού Σώματος, για τις σοβαρότερες εργασίες επισκευής.
Μετά τη δημοσίευση του Διατάγματος και τη χορήγηση της σχετικής
πίστωσης προκηρύχθηκε διαγωνισμός, για τον οποίο έδωσαν προσφορές οι εταιρείες FIAT, DENNIS και MERIWOUEDER. Τελικά, προκρίθηκαν τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα και μηχανήματα της DENNIS, ίδια με εκείνα που είχε προμηθευτεί ο Λόχος Πυροσβεστών το 1923.


Το νεοσύστατο Πυροσβεστικό Σώμα κληρονόμησε από το Λόχο Πυροσβεστών τα 20 πυροσβεστικά αυτοκίνητα των εργοστασίων DENNIS και το 1931 προμηθεύτηκε, μέσω του Υπουργείου Συγκοινωνίας, άλλα 10 του ίδιου τύπου, καθώς και 10 τύπου FIAT 18 RL, επίσης πυροσβεστικά. Στη συνέχεια, έγινε προμήθεια 40 πυροσβεστικών οχημάτων MAGIRUS και 45 FEDERAL, 3 σκαπανικών FEDERAL, 6 υγειονομικών FEDERAL, 6 λεωφορείων FEDERAL και 4 μηχανικών κλιμάκων MAGIRUS, που μαζί με διάφορα άλλα βοηθητικά αριθμούνται στο Μητρώο Οχημάτων του Σώματος συνολικά σε 159. Με αυτό το μηχανολογικό εξοπλισμό βρήκε το Πυροσβεστικό Σώμα ο πόλεμος του 1940.


Μέχρι τον πόλεμο του 1940, το Πυροσβεστικό Σώμα είχε εφοδιαστεί με 140 πυροσβεστικά οχήματα MAGIRUS και FEDERAL, με τα οποία και κάλυψε όλες τις ανάγκες του πολέμου.
Στη μεταπελευθερωτική περίοδο, με την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τα οικονομικά του Κράτους, δεν ήταν δυνατό να συζητηθεί σοβαρά το θέμα της προμήθειας πυροσβεστικών οχημάτων, γιατί υπήρχαν άλλες περισσότερο επείγουσες ανάγκες εθνικού επιπέδου. Στην περίοδο αυτή, το Πυροσβεστικό Σώμα περιορίστηκε στα βοηθητικά οχήματα που εφοδιάζονταν από τον Ο.Δ.Υ.Σ.Υ., με τα οποία κάλυπτε μόνο ανάγκες μεταφοράς των φορητών αντλιών στις πλημμύρες, ενώ για την πυρόσβεση συντήρησε και χρησιμοποιούσε τα πυροσβεστικά οχήματα της προπολεμικής προμήθειας.
Το 1957 άρχισε η παραλαβή 50 σύγχρονων πυροσβεστικών οχημάτων τύπου MAGIRUS-DEUTZ -το τελευταίο χρονικά που παρουσιάζουμε σ' αυτό το ημερολόγιο- με τα οποία το Σώμα απέκτησε επιχειρησιακή δυνατότητα πολύ καλή για την εποχή εκείνη. Ακολούθησε η παραλαβή μηχανικών πυροσβεστικών οχημάτων δημοσίων συναθροίσεων, καθώς και αριθμού πυροσβεστικών υδροφόρων των τύπων INTERNATIONAL και OPEL, που χαρακτηρίσθηκαν ως αμέσου επεμβάσεως.
Για τη μεταφορά των φορητών αντλιών στις πλημμύρες, το Σώμα παρέλαβε το 1970 σημαντικό αριθμό βοηθητικών οχημάτων LAND- ROVER και ARO, καθώς και λεωφορεία για τη μεταφορά του προσωπικού.
Η ανέγερση πολυώροφων οικοδομών στις πόλεις και η αλματώδης αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων δημιούργησαν νέες ανάγκες. Έτσι, το Σώμα προχώρησε στην προμήθεια κλιμακοφόρων πυροσβεστικών οχημάτων για τη διάσωση κινδυνευόντων και την προσβολή των πυρκαγιών στις πολυώροφες οικοδομές, καθώς και γερανοφόρων για τη διάσωση ατόμων σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα.. Επιπλέον, παρέλαβε νοσοκομειακά αυτοκίνητα για την παροχή πρώτων βοηθειών στον τομέα των δυστυχημάτων και τη μεταφορά των τραυματιών στα νοσοκομεία.
Μέχρι το 1975, το Πυροσβεστικό Σώμα καταχώρησε στο μητρώο πυροσβεστικών και βοηθητικών του οχημάτων συνολικά 593 αυτοκίνητα, με τα οποία κάλυπτε όλες τις ανάγκες των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του. Παράλληλα, για την αντιμετώπιση των πλημμύρων, εφοδιάστηκε με σημαντικό αριθμό φορητών αντλιών βαρέως, μεσαίου και μικρού τύπου. Από το 1972 άρχισε και η προμήθεια βραχιονοφόρων πυροσβεστικών οχημάτων (SNORKEL), που θεωρούνται, παγκοσμίως, ως τα καταλληλότερα στον τομέα πυρόσβεσης και διάσωσης στις πυρκαγιές πολυώροφων οικοδομών.
Εκτός των πυροσβεστικών και βοηθητικών οχημάτων και των φορητών αντλιών, το Πυροσβεστικό Σώμα προμηθεύτηκε για τις ανάγκες πυρόσβεσης και διάσωσης διάφορα άλλα μηχανήματα και εργαλεία, όπως μηχανικά δισκοπρίονα και αλυσοπρίονα, πλήρεις συσκευές κοπής μετάλλων με οξυγόνο, αναπνευστικές συσκευές και διάφορα άλλα, αναγκαία για την αποστολή και το έργο των πυροσβεστών.
Σήμερα, ο εξοπλισμός του Π.Σ. βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, διαθέτοντας τα πιο σύγχρονα μέσα και ανταγωνίζεται πλέον ισάξια τις ευρωπαϊκές χώρες.


(*) Σε περίπτωση αναγγελίας πυρκαγιάς που, κατά κανόνα, μεταδιδόταν στο Λόχο Πυροσβεστών, όταν η πυρκαγιά είχε πια επεκταθεί, ξεκινούσε από την οδό Μουρούζη ολόκληρη φάλαγγα από αμάξια, τα οποία έσερναν άλογα και ξεχυνόταν προς το σημείο της πυρκαγιάς. Φυσικά, δεν είχαν ηχητικά όργανα και για να παραμερίσει το πλήθος και τα ιδιωτικά αμάξια, μπροστά από την πυροσβεστική φάλαγγα κάλπαζε ένας έφιππος σαλπιγκτής, που σάλπιζε το σήμα του συναγερμού. Όταν οι πυροσβέστες έφταναν επιτέλους στον τόπο του συμβάντος, η πυρκαγιά είχε ήδη λάβει μεγάλες διαστάσεις, παρόλα αυτά όμως και παρά την αδυναμία του δικτύου υδρεύσεως να τους εξασφαλίσει συνεχή παροχή νερού, έκαναν ό,τι μπορούσαν, για να ανακόψουν την πορεία της.

 

 

 
© 2009 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671, 210 2441413 - 210 2401083