ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 
  Πυρόσβεση Οικοδομημάτων

Προσωπικό

Το προσωπικό που αναμένεται να αποκριθεί σε μία έκτακτη ανάγκη εξαρτάται από το είδος αυτής. 'Όπως ορισμένοι γιατροί εξειδικεύονται σε διαφορετικά είδη (τύπους) της Ιατρικής και των τμημάτων του ανθρωπίνου σώματος, έτσι και η πυροσβεστική υπηρεσία έχει τους δικούς της ειδικούς (σπεσιαλίστες). Αυτό το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί για ειδικά έκτακτα περιστατικά, ενώ είναι ικανό και για κανονικές λειτουργίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπως πυρόσβεση και ιατρική βοήθεια.
Η πυροσβεστική υπηρεσία δεν είναι η μόνη υπηρεσία που εμφανίζεται σε μία έκτακτη ανάγκη και έχει τον λόγο στον προσδιορισμό του πώς το ατύχημα θα αντιμετωπισθεί (χειρισθεί)· Η αστυνομία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες βοηθούν και μερικές φορές διαχειρίζονται (διοικούν) περιστατικά, στα οποία εμπλέκεται η πυροσβεστική υπηρεσία. Σε ορισμένα είδη περιστατικών ο αριθμός των εκπροσώπων από άλλες υπηρεσίες ξεπερνούν (υπερβαίνουν) τον αριθμό των πυροσβεστών που εκτελούν τις αναγκαίες εργασίες για την άμβλυνση του περιστατικού.

Πυρόσβεση

Μια από τις βασικές αρμοδιότητες κάθε πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι η καταπολέμηση πυρκαγιών οικοδομημάτων . Ο εξοπλισμός υπό τη μορφή οχημάτων άντλησης, σωληνώσεων και ακροφυσίων έχει σχεδιαστεί βασικά γι' αυτού του είδους την πυρόσβεση. Παλαιότερα αυτή η εργασία ήτο το είδος της έκτακτης ανάγκης που οι πυροσβέστες συνήθως έκαναν περισσότερο. Τώρα αυτό δεν ισχύει, με την είσοδο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και στους τομείς της ιατρικής, όμως είναι ακόμη μία από τις πλέον σημαντικές εργασίες που εκτελεί. Οι περισσότερες πυροσβεστικές υπηρεσίες καταναλώνουν το μεγαλύτερο τμήμα του χρόνου τους και των χρημάτων εκπαίδευσης προετοιμαζόμενοι γι' αυτό το είδος παρουσίασης (εικόνα) των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης. Μια πυροσβεστική υπηρεσία που μπορεί να διατηρεί στο ελάχιστο τις απώλειες των οικοδομημάτων, εκτελεί ένα σημαντικό μέρος των λειτουργιών της, πολύ καλά. Κάθε τόσο, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει πυρκαγιά
που θα ξεπερνά τις δυνατότητες ελέγχου της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των δυνάμεων της. Όταν αυτό συμβεί, το κοινό θα προσέξει περισσότερο την πυροσβεστική υπηρεσία και τα οικονομικά της και θα ρωτήσει εάν τα χρήματα χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά.
Οι επιχειρήσεις πυρόσβεσης σε οικοδομήματα απαιτούν μια από τις δύο μεθόδους, επιθετική ή αμυντική. Στην επιθετική μέθοδο οι πυροσβέστες εισέρχονται στο καιγόμενο οικοδόμημα και επιτίθενται στην έδρα (βάση) της φωτιάς. Στην αμυντική μέθοδο, το νερό εφαρμόζεται (ρίχνεται) μέσω παραθύρων ή άλλων ανοιγμάτων για τον έλεγχο της πυρκαγιάς. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αρχική επίθεση γίνεται μέσω ενός παραθύρου για να "καταλαγιάσει" η φωτιά και μετά εισέρχονται πυροσβέστες και ολοκληρώνουν το σβήσιμο. Εάν οι πυροσβέστες είναι σε θέση να εισέρθουν στο οικοδόμημα μόλις φτάσουν, τότε γίνεται και η αρχική έρευνα για θύματα.

Μια επιχείρηση πυρόσβεσης σε οικοδόμημα πρέπει να είναι μία συντονισμένη επίθεση. Η πρώτη καταφθάνουσα μονάδα αξιολογεί τη φωτιά και αποφασίζει ποιες μέθοδοι θα είναι οι πιο δραστικές, ώστε να ελεγχθεί η πυρκαγιά. Σωληνώσεις ξεδιπλώνονται και συνδέονται, η ηλεκτρική ισχύς διακόπτεται από το ρολόι (της ΔΕΗ), γίνεται εξαερισμός, και οι πυροσβέστες επιτίθενται στη φωτιά . Εάν γίνει εξαερισμός πριν ακόμη οι σωληνώσεις είναι έτοιμες, η πυρκαγιά θα ενταθεί και μπορεί να υπερβεί τη δυνατότητα ελέγχου του προσωπικού στο χώρο του περιστατικού.
Ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της πυρκαγιάς, ποικίλλει και ο αριθμός των επιχειρήσεων που απαιτούνται για να ελεγχθεί. Εάν η πυρκαγιά είναι ήδη στην οροφή, η εξαέρωση πιθανόν να μην χρειάζεται.
Όταν οι πυροσβέστες αποκρίνονται (μεταβαίνουν) σε μια πυρκαγιά, ορισμένες ερωτήσεις είναι σημαντικές, ανεξάρτητα από το είδος του οικοδομήματος. Μια από αυτές τις ερωτήσεις, είναι ποιο είναι το περιεχόμενο του κτιρίου; Στο παρελθόν, ο κόσμος δεν είχε συλλογή οικιακών χημικών φυλαγμένα στο σπίτι του και η πυρόσβεση ήταν κάπως πιο ασφαλής . Για να περιορίσουν την έκθεση τους σ' αυτά τα υλικά, οι πυροσβέστες έχουν καλύτερο προστατευτικό εξοπλισμό. Τώρα που ο προστατευτικός εξοπλισμός έχει βελτιωθεί, οι πυροσβέστες μερικές φορές νομίζουν ότι είναι αόρατοι, γεγονός που δεν εξυπηρετεί. Η συσκευή αυτόνομης αναπνοής θα σας προστατέψει από την εισπνοή χημικών, αλλά δεν θα σας προστατέψει από την επαφή με το δέρμα. Σε επιχείρηση πυρόσβεσης πολύ ζεστού οικοδομήματος, θα ιδρώνετε άφθονα και όλοι οι πόροι σας θα είναι ανοικτοί. Εάν ένα χημικό που μπορεί να σας βλάψει στην επαφή με το δέρμα, έλθει σε επαφή με απροφύλακτη περιοχή, θα υποστείτε έκθεση. Πολλά από αυτά τα χημικά δεν δείχνουν άμεσα αποτελέσματα.
Μετά από επαναλαμβανόμενες εκθέσεις σε μία καριέρα 30 ετών μπορεί να διαπιστώσετε ότι έχετε καρκίνο.

 

 

 

Τα δερμάτινα γάντια και οι μπότες θα σας προστατέψουν από ορισμένους κινδύνους αλλά όχι από άλλους. Είναι κατασκευασμένα από δέρμα ζώου, το οποίο
όπως και το δικό σας, έχει πόρους. Εάν τα γάντια σας και οι μπότες σας μολυνθούν με επιβλαβές χημικό, δεν μπορούν να απολυμανθούν. Κάθε φορά που τα φοράτε και αρχίζετε να ιδρώνετε, αρχίζει και η έκθεση σας σ' αυτά (χημικά). Εάν προσβληθείτε από χημικά στον εξοπλισμό ένδυσης σας ή στη φόρμα σας και την πάρετε σπίτι σας για πλύσιμο, μπορεί να εκθέσετε όλη την οικογένεια σας. Μια δόση επιβλαβούς χημικού που δεν θα έχει επιπτώσεις σε σας, μπορεί να είναι φονική σε μικρά παιδιά.

Κι άλλα περιεχόμενα κτιρίων μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους. Σε μια πυρκαγιά κουζίνας, σφραγισμένα σε κουτιά τρόφιμα μπορεί να εκραγούν και να σας τραυματίσουν με το ζεστό περιεχόμενο τους. Κατά τα διαστήματα έλλειψης της βενζίνης, ο κόσμος αποθήκευε δοχεία απορριμάτων γεμάτα με βενζίνη στα σπίτια του. Ορισμένα περιεχόμενα δωματίων υπό τη μορφή επίπλων, δημιουργούν κινδύνους επίσης.
Αφρός πολυουραιθάνης που καίγεται παράγει τόσο πολύ καπνό όσο η βενζίνη.
Έχουν συμβεί πυρκαγιές, η αιτία των οποίων αρχικά "θεωρήθηκε" ότι ήταν η χρήση εύφλεκτων υγρών. Μετά το σβήσιμο, δίαπιστώθηκε ότι ο καπνός προκλήθηκε από καιγόμενα αφρώδη υλικά και όχι βενζίνη. Σε περιοχές κυνηγίου, πολλά σπίτια έχουν διαθέσιμα εφόδια πυρομαχικών. Η λίστα των κινδύνων σε μια πυρκαγιά κοινού οικοδομήματος μπορεί να μεγαλώσει απεριόριστα.
Εσωτερικά κατασκευαστικά συστατικά δημιουργούν κινδύνους επίσης. Κρεμαστές οροφές έχουν συντριβεί στο πάτωμα και παγίδεψαν τους πυροσβέστες με το πλαίσιο τους. Ένας ανεμιστήρας οροφής είναι αρκετά βαρύς για να σας προκαλέσει ζημία, εάν σας κτυπήσει. Υψηλές βιβλιοθήκες και στοιβαγμένα βιβλία μπορεί να πέσουν κάτω από τα ρεύματα των σωληνώσεων και να τραυματίσουν πυροσβέστες. Ακόμη και η εμπλοκή ενός γάντζου της στολής σας σε κάποιο ελατήριο ενός καμένου κρεβατιού μπορεί να σας εμποδίσει να διαφύγετε από μια επερχόμενη πυρκαγιά.
Ένας από τους χειρότερους εσωτερικούς δομικούς κινδύνους είναι τα σκαλοπάτια / σκάλες. Η χρήση τους μπορεί να μην παρουσιάζει κανένα πρόβλημα στην αρχή της πυρκαγιάς, αλλά όταν η κατάσταση χειροτερεύει, μπορεί να ενεργήσουν ως καπνοδόχος και να αποκόψουν τη διαφυγή, παγιδεύοντας σας πάνω από την πυρκαγιά.
'Οταν υπάρχει πυκνός καπνός και σκότος, είναι εύκολο να πέσετε από τα σκαλιά, εάν δεν προσέχετε το πού πηγαίνετε. Υπάρχουν περιπτώσεις που η  πυρκαγιά μπορεί να εξασθενίσει τα σκαλιά που ανεβήκατε. Καθώς κατεβαίνετε τα σκαλιά καταρρέουν και πέφτετε με δύναμη στην "κόλαση". Οι κουρτίνες των παραθύρων, τα οποία χρησιμοποιείτε ως έξοδο διαφυγής ανάγκης μπορούν να τυλιχθούν γύρω σας και να εκραγούν με φλόγες υπό μορφή εκρήξεως.
Οι δομικές καταρρεύσεις είναι ένας από τους χειρότερους εφιάλτες των πυροσβεστών . Ένα πάτωμα ή οροφή πάνω από σας, μπορεί να καταρρεύσει και να πέσει πάνω σας καρφώνοντας σας κάτω, μέχρι να σας τελειώσει ο αέρας ή να καείτε μέχρι θανάτου. Το πάτωμα ή το ταβάνι στο οποίο στέκεστε μπορεί να αστοχήσει (χαλάσει), ρίχνοντας σας στη φωτιά που βρίσκεται από κάτω. Τα στηθαία των τοίχων και οι προεξοχές έχουν μια ιστορία για τις πτώσεις τους στους πυροσβέστες. Ακόμη και ολόκληροι τοίχοι έχουν πέσει, θάβοντας πυροσβέστες και τον εξοπλισμό τους στα χαλάσματα.

 Καθώς περπατάτε γύρω από ένα καιγόμενο οικοδόμημα μην περάσετε όρθια μπροστά από παράθυρα. Εάν συμβεί να βρεθείτε εμπρός από παράθυρο το χρονικό διάστημα που η φωτιά εκρήγνυται, θα καείτε. Οι σωληνώσεις μέσα στο οικοδόμημα είναι ικανές να κτυπήσουν προς τα έξω τα τζάμια παραθύρων και να σας κάψουν άσχημα. Η παλαιά ιστορία του "περπατήματος" κάτω από σκάλες, ότι είναι γρουσουζιά, είναι ιδιαίτερα αληθινή στην πυρόσβεση. Εάν υπάρχει κάποιος από πάνω σας που σπάει τα τζάμια ή του πέσει το τσεκούρι του, μάλλον θα χτυπηθείτε.
'Ένας τύπος δομικής πυρκαγιάς που γίνεται όλο και πιο συνήθης είναι του κρυφού εργαστηρίου ναρκωτικών ουσιών. Τα άτομα που φτιάχνουν τα ναρκωτικά "στήνουν" την επιχείρηση, αρχίζουν τη διαδικασία, και μετά φεύγουν για μια περίοδο του χρόνου, μέχρι να ρεύσει το ναρκωτικό. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν πρόκειται να
στέκονται μπροστά σας για να σας ειδοποιήσουν για τους κινδύνους που υπάρχουν, όταν φθάσετε.


Δεν βρίσκονται όλοι οι κίνδυνοι μιας πυρκαγιάς εντός του οικοδομήματος.
Βαριά φορτία οροφών υπό τη μορφή κλιματιστικών μονάδων και άλλου εξοπλισμού έχουν την τάση να διαπεράσουν το οίκημα καταρρέοντας, όταν το οικοδόμημα
εξασθενίσει από τη φωτιά . Οι καμινάδες έχουν τον ίδιο κίνδυνο. Μια κεραία τηλεοράσεως μπορεί να ενεργήσει ως ακόντιο, εάν διαπεράσει την οροφή και σας καρφώσει στο πάτωμα. Τι μπορείτε να κάνετε για να προστατευτείτε; Πάντα να φοράτε τον πλήρη προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό σας και να έχετε τα μάτια σας και τα αφτιά  σας ανοικτά για κάτι το ασυνήθιστο. Μια πυρκαγιά που αντιστέκεται στον κανονικό τρόπο σβησίματος, μπορεί να φανερώνει ότι υπάρχει κάποια ασυνήθης καύσιμη ύλη στο χώρο της πυρκαγιάς. Τα χρώματα της φλόγας και του καπνού είναι μία ένδειξη.
Οι κανονικές οικοδομικές φωτιές καίγουν με μία κόκκινο-πορτοκαλί προς κίτρινη φλόγα και μαύρο καπνό. Εάν οι φλόγες είναι σκούρες πορτοκαλί, μπλε, πράσινες ή κάποιο
παράξενο χρώμα, υπάρχει κάτι περίεργο, για το οποίο πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί. Εάν ο καπνός είναι κοκκινωπός ή άλλο ασύνηθες χρώμα, είναι μια ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά.
Να είστε καχύποπτοι, εάν φτάσετε σε ένα οικοδόμημα και τα παράθυρα είναι τιναγμένα προς τα έξω ή οι πόρτες βρίσκονται πεσμένες στο έδαφος και φαίνονται
να έχουν εκτιναχθεί, υπάρχει κάτι το ασύνηθες που συμβαίνει. Εάν πηγαίνετε προς την πυρκαγιά και δείτε, κάποιον να τρέχει στο δρόμο, απομακρυνόμενος από την πυρκαγιά, με ένα φιαλίδιο γκαζιού στο χέρι του, αυτή είναι μια σαφής ένδειξη.
Δώστε στον εαυτόν σας μια δεύτερη (εναλλακτική) έξοδο. Πριν εισέλθετε σε ένα οικοδόμημα προσπαθήστε να εντοπίσετε ένα εναλλακτικό άνοιγμα.. Βεβαιωθείτε ότι
υπάρχει και άλλος τρόπος για έξοδο, εάν η πυρκαγιά ξεφύγει από τον έλεγχο και αποκόψει το πέρασμα, από το οποίο εισήλθατε. Όταν εργάζεστε σε οροφή, πάνω από μια πυρκαγιά, θα πρέπει να υπάρχουν αρκετές σκάλες τοποθετημένες, ώστε όλο το προσωπικό να μπορεί να διαφύγει γρήγορα εάν απαιτηθεί. Ποτέ δεν πρέπει να τοποθετούνται λιγότερες από δύο σκάλες. Εάν οι πυροσβέστες ανεβαίνουν προς τα πάνω με τη χρήση της εσωτερικής κλίμακας του οικήματος, σκάλες πρέπει να τοποθετούνται στα παράθυρα ώστε να μπορούν να διαφύγουν χωρίς να χρησιμοποιήσουν πάλι τα εσωτερικά σκαλιά. Το πήδημα στο έδαφος από παράθυρο του
δεύτερου ή τρίτου πατώματος δεν είναι καλή πρακτική και μπορεί να σας διακόψει την καριέρα ή ακόμη και τη ζωή.

 Μην ενεργείτε μόνος. Μείνετε κοντά στην ομάδα σας και τον αξιωματικό σας. Ο αξιωματικός σας έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στην πυρόσβεση από εσάς και είναι πιο πιθανόν να αναγνωρίσει μια άσχημη κατάσταση που δημιουργείται μπροστά σας.
Με το να μείνετε, οι πυροσβέστες μπορούν να αλληλοβοηθηθούν. Εάν παγιδευτεί κάποιος κάτω από συντρίμμια ή του πέσει το πόδι δια μέσου μιας οροφής, οι άλλοι μπορούν να βοηθήσουν "δίνοντας" το χέρι τους. Τουλάχιστον μπορούν να καθοδηγήσουν (στρέψουν) το ρεύμα της σωλήνωσης, ενώ εσείς προσπαθείτε να ξεμπερδέψετε το πόδι σας. Εάν έχετε χαθεί (λείπετε), είναι καλύτερα αυτό να γίνει αντιληπτό αμέσως και όχι όταν η ομάδα επιστρέψει στο σταθμό.

Η πυρόσβεση πολυκατοικίας παρουσιάζει μια ολόκληρη λίστα, επιπρόσθετων κινδύνων στον πυροσβέστη οικοδομημάτων. Ορισμένοι έχουν προχωρήσει τόσο που τις αποκαλούν "ανυψωμένα κρεματόρια". Οι όροφοι των πολυκατοικιών συνήθως ενοικιάζονται από διαφορετικές εταιρείες. Κάθε ξεχωριστός όροφος μπορεί να έχει τη δική της μοναδική διάταξη σύμφωνα με τις επιθυμίες των ενοικιαστών. Αυτό κάνει εύκολο τον αποπροσανατολισμό. Μια πρακτική είναι να κάνετε μια γρήγορη διαδρομή
στον όροφο ακριβώς κάτω από το καιγόμενο ώστε να πάρετε μία ιδέα του πώς είναι ο από επάνω (όροφος) που καίγεται, πριν εισέλθετε σ' αυτό. Οι εσωτερικοί τοίχοι σε κάθε όροφο είναι συνήθως απλά χωρίσματα που τελειώνουν στο κρεμαστό ταβάνι.
Πάνω από το ταβάνι η φωτιά μπορεί να τρέξει (κυκλοφορήσει) ελεύθερα μέσω του κρυφού χώρου της σοφίτας πάνω από το κεφάλι σας. Δεν μπορείτε να δείτε τη φωτιά σ' αυτόν τον χώρο και μπορεί να εμφανισθεί μεταξύ της εξόδου διαφυγής σας και εσάς.
Ο καλύτερος τρόπος να φθάσετε σε πυρκαγιά πολυκατοικίας είναι ανεβαίνοντας από τις σκάλες της. Όταν η πυρκαγιά είναι στο 10ο πάτωμα θα χρειασθείτε πολύ χρόνο για να ανεβείτε και όταν φτάσετε μεταφέροντας όλο τον εξοπλισμό σας πιθανόν να είστε πολύ κουρασμένος για να παρέχετε κάποια βοήθεια. Σ' αυτό το σημείο ο ανελκυστήρας θα ήταν μια καλή ιδέα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν γνωρίζετε τι θα αντιμετωπίσετε όταν ανοίξουν οι πόρτες του ανελκυστήρα στον καιγόμενο όροφο. Οι συνδέσεις των σωληνώσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκονται στο κλιμακοστάσιο. Πιθανόν να μην μπορείτε να φθάσετε εκεί από τον χώρο του ανελκυστήρα λόγω της φωτιάς και της θερμότατος. Είναι εύκολο να μπερδευτείτε μέσα στον πυκνό καπνό. Όταν δεν μπορείτε να πάτε από τον ανελκυστήρα στις συνδέσεις των  σωληνώσεων ("αναμονές" της πολυκατοικίας), δεν έχετε νερό για να καταπολεμήσετε τη φωτιά και να προσπαθήσετε να βελτιώσετε την κατάσταση σας. Υπάρχουν όμως διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις. Μια είναι να πάτε με τον ανελκυστήρα στον όροφο κάτω από τον καιγόμενο και να χρησιμοποιήσετε από εκεί τα σκαλοπάτια. Αυτό απαιτεί να γνωρίζετε απόλυτα σε ποιον όροφο είναι η πυρκαγιά. Ο ανελκυστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν είναι ο τύπος που ανοίγει σε προθάλαμο συντήρησης.
Με αυτό τον τρόπο δεν θα καταλήξετε με το άνοιγμα της πόρτας πάνω σε μία κόλαση.
Υπάρχουν συστήματα σε ορισμένους ανελκυστήρες που επιτρέπουν στους πυροσβέστες να παρακάμπτουν τον αυτοματισμό της λειτουργίας τους. Εάν υπάρχει εγκατεστημένο αυτό το σύστημα και οι πυροσβέστες είναι εξοικειωμένοι με το πώς λειτουργεί, τούτο είναι μια άλλη εναλλακτική λύση .

 Σε περιπτώσεις πυρκαγιών πολυκατοικιών ένας από τους εξωτερικούς κινδύνους είναι τα γυαλιά που πέφτουν . Τα περισσότερα σημερινά πολυώροφα κτίρια έχουν γυάλινα εξωτερικά. Όταν υπάρχει φωτιά αυτά τα γυάλινα πλαίσια έχουν μια τάση να πέφτουν προς τα έξω, και σπάζονται από τους ενοίκους ή από τους πυροσβέστες που εκτελούν εξαερισμό. Ένα μεγάλο κομμάτι γυαλί που πέφτει από ψηλά είναι ικανό να κάνει ζημιά στη σωλήνα πυρόσβεσης καθώς και στους
πυροσβέστες. Κομμάτια γυαλιού έχουν την ικανότητα να "ταξιδεύουν" πολύ μακριά καθώς πέφτουν, κανείς δεν πρέπει να στέκετε σε ακτίνα μικρότερη από 200 πόδια
από καιγόμενο κτίριο. 'Όταν βρεθεί υπόγεια πρόσβαση στο οικοδόμημα, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος εισόδου.
Ένας κίνδυνος ο οποίο είναι πάντα παρών σε πυρκαγιές οικοδομημάτων είναι ο ηλεκτρισμός. Ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνει κανείς είναι να
κόψει την ηλεκτρική ισχύ στο οικοδόμημα. Δεν πρέπει ποτέ να προσπαθήσετε να τραβήξετε τον ηλεκτρικό μετρητή. Μπορεί να εκραγεί στο πρόσωπο σας, περιλούοντας σας με γυαλιά. Ακόμη και αν κάποιος έχει κόψει τον διακόπτη ή την κεντρική ασφάλεια του οικοδομήματος δεν είναι σίγουρο ότι η ηλεκτρική ισχύς είναι εκτός λειτουργίας. Εάν οι ένοικοι κλέβουν ηλεκτρικό ρεύμα πιθανόν να έχουν δημιουργήσει ξεχωριστή γραμμή γύρω από τον μετρητή. Όταν βαδίζετε μέσω σκοτεινής περιοχής,
είναι καλύτερα να σηκώνετε τα χέρια σας ψηλά και τις παλάμες σας γυρισμένες προς τα εσάς. Αυτό σας αποτρέπει από το αυτοπαθές άρπαγμα ενός ενεργοποιημένου
ηλεκτρικού καλωδίου, εάν ακουμπήσετε κάποιο. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στο πού έχει σταθμεύσει το όχημα άντλησης καθώς τα καλώδια που υπάρχουν πάνω από τα καιγόμενα οικοδομήματα συνήθως αποσυνδέονται και μπορεί να πέσουν πάνω στο όχημα. Εάν αυτό συμβεί, πηδήξτε αμέσως από το όχημα και μη το αγγίζετε.
Ένας τεχνικός τηλεπαρουσιαστής σκοτώθηκε όταν σήκωσε την κεραία του μικρού φορτηγού του (κεραία εκπομπής προς τον σταθμό τηλεόρασης) και ήλθε σε επαφή
με τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Βγήκε από το όχημα με ασφάλεια αλλά όταν το όχημα άρχισε να καίγεται, προσπάθησε να βγάλει τον πυροσβεστήρα που ήταν εγκατεστημένος μέσα στο όχημα, και έπαθε ηλεκτροπληξία. Κάθε φορά που βλέπετε ένα καλώδιο, θεωρήστε ότι είναι ενεργό. Το γεγονός ότι δεν βγάζει σπίθες και δεν τινάζεται (το καλώδιο), δεν σημαίνει ότι είναι απενεργοποιημένο, τα καλώδια μπορούν να καούν και να πέσουν πάνω σε μεταλλικούς φράχτες, ενεργοποιώντας τους. 

Βεβαιωθείτε ότι δεν σηκώνετε την σκάλα σας μέσα σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Μια αλουμινένια κλίμακα είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού, καλύτερος από μια ξύλινη κλίμακα, αλλ' όμως μπορούν και οι δυο να σας σκοτώσουν στην κατάλληλη περίπτωση. Οι λαστιχένιες μπότες σας περιέχουν άνθρακα και δεν είναι ηλεκτρικοί μονωτές.
Τα ψηλά κοντάρια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την μετακίνηση ηλεκτρικών καλωδίων. Μην προσπαθείτε να κόψετε σύρματα με κόφτη. Τα μόνα άτομα που είναι
πλήρως εκπαιδευμένα και φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση των ηλεκτρικών καλωδίων είναι τα άτομα της εταιρείας ηλεκτρικού ρεύματος (Δ.Ε.Η.).

Ένας κίνδυνος που όλος ο κόσμος υπολογίζει στις πυρκαγιές οικοδομημάτων είναι τα κατοικίδια ζώα. Είναι πολύ συναρπαστικό να ανοίγεις μια πόρτα ή πύλη και να
βλέπεις ένα μεγάλο σκυλί "πιτ μπουλ" να σου ορμάει. Ορισμένα άτομα διατηρούν εξωτικά κατοικίδια ζώα, όπως κροταλίες, στα σπίτια τους. Η κτηνοτροφία μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους στους πυροσβέστες σε ορισμένες καταστάσεις. Η είσοδος σε συρματοπλεγμένη περιοχή για την κατάσβεση φωτιάς σε χόρτα που οδηγεί σε
συνάντηση με έναν εξαγριωμένο ταύρο, είναι μία άσχημη κατάσταση. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο εξοπλισμός προσωπικής προστασίας μπορεί να βοηθήσει να αποφύγετε τραυματισμούς. Η καλύτερη σας άμυνα είναι μία προσεκτική προσέγγιση.


Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Μια περιοχή που απαιτεί προσεκτικό προσχεδίασμα και μελέτη είναι οι ηλεκτρικοί υποσταθμοί . Αποτελεί κίνδυνο από" την άποψη της ασφάλειας, επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο
να πάθετε ηλεκτροπληξία. Είναι επίσης πιθανόν να προκαλέσουν περισσότερη βλάβη απ' ότι η φωτιά εξαιτίας της χωρίς διάκριση χρήσης νερού ή πυροσβεστήρων ξηράς χημικής κόνεως. Μια συνηθισμένη πυρκαγιά είναι αυτή των στύλων ηλεκτρικών καλωδίων. Το νερό είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού. Όταν σβήνετε ηλεκτρικές
συσκευές, είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε το νερό σε μορφή ριπών ή ομίχλη. Αυτό μειώνει τις πιθανότητες να "κτυπηθείτε" από το ηλεκτρικό ρεύμα. Οι μετασχηματιστές χρησιμοποιούν λάδι P.C.B., το οποίο θεωρείται καρκινογενές. Οι περισσότερες εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος έχουν καταργήσει αυτόν τον τύπο των μετασχηματιστών. Πιθανόν να υπάρχουν ορισμένοι, γι' αυτό πρέπει να προχωράτε με προσοχή γύρω από ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
Ως γενικό κανόνα, οι πυροσβέστες δεν πρέπει να εισέρχονται ή να σβήνουν φωτιές σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις εκτός και αν οδηγούνται από υπαλλήλους της ηλεκτρικής εταιρείας (Δ.Ε.Η.). Αυτά τα άτομα είναι εκπαιδευμένα και γνωρίζουν που είναι ασφαλής η επιχείρηση και ποια τεχνική πυρόσβεσης να εφαρμοσθεί. Γνωρίζουν
ποιους διακόπτες να κλείσουν, ώστε να διακοπεί η παροχή ηλεκτρικής ισχύος. Να θυμάστε ότι μια πυρκαγιά Κατηγορίας C ξαναγυρίζει σε Κατηγορία Α ή Β όταν διακοπεί η ηλεκτρική ισχύς.

 

 

 

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823