ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΔΟΜΟΣΑΝΙΔΕΣ

Πυράντοχες Δομοσανίδες από πυριτικόασβέστιο. Καλείται και "Άκαυστο MDF". Χρησιμοποιούνται για την προστασία κατασκευών κυρίως απο ξύλο και απο μέταλλο.


Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τοίχων διαχωρισμού και ψευδοροφών σε Πυροδιαμερίσματα. Ιδανική λύση επίσης και για Βιομηχανικούς Φόυρνους. Άριστη λύση για χρήση σε εμφανή σημεία καθότι έχει αισθητικό τελείωμα και δεν απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία της επιφάνειας της.

ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΔΟΜΟΣΑΝΙΔΕΣ

 

ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

FLAMEGUARD
CS

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ
∆ΟΜΟΣΑΝΙ∆Α ΑΠΌ ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

 

 

 


• ∆ΟΜΟΣΑΝΙ∆Α ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ. ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ «ΑΚΑΥΣΤΟ MDF»
• ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ
• ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ ΣΕ ΠΥΡΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ. Ι∆ΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥΣ
• ΑΡΙΣΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΜΦΑΝΗ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΘΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ
• ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΒΑΤΙΣΤΕΙ, ΝΑ ΒΑΦΤΕΙ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΚΙΑ
• ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ, ΤΟΥΣ ΜΥΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΥΧΛΑ
• ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ.
• ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 60-120min.
∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝO ΚΑΤΑ ΝΕΝ 6072:1997 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ EFECTIS NEDERLAND BV
• ∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝO ΚΑΤΑ ΙΜΟ RESOLUTION A.799 (19)(1995): ∆ΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ- ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ, ΜΕ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ISO 1182-1990. (ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ –ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ- ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ A2-S1, D0: LIMITED COMBUSTIBILITY MATERIAL ΚΑΙ A1: NON-COMBUSTIBLE MATERIAL ΑΠΟ EFECTIS NEDERLAND BV
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΙΜΟ RESOLUTION A.799 (19)(1995)/ ISO 1182-1990

TESTS LABORATORY:EFECTIS NEDERLAND BV

∆οκιµές για µη-αναφλεξιµότητα υλικού/
Ευρωπαι¨κή κατάταξη στις κατηγορίες Α2- S2-D0: LIMITED COMBUSTIBILITY MATERIAL και A1:
NON-COMBUSTIBLE MATERIAL.

 

 

 

 

General rules – Structural fire design
A2-S1, D0: LIMITED
COMBUSTIBILITY MATERIAL και A1: NON- COMBUSTIBLE MATERIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

60-120 min


FLAMEGUARD
FS

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ
∆ΟΜΟΣΑΝΙ∆Α ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΥ
ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ• ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ∆ΟΜΟΣΑΝΙ∆Α ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (ΜΟΛΙΣ 7KG/M2)
• ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΟ, ΑΜΥΛΟΚΟΛΛΑ, ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ.
• ΧΡΗΣΗ:o ΚΑΛΥΨΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΟΛΩΝΕΣ ΚΛΠ)
o ΩΣ ΠΛΗΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
o ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΩΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ∆ΟΜΟΣΑΝΙ∆Α (ΠΧ ΣΕ ΥΨΗ ∆ΥΣΚΟΛΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ)
• ∆ΕΙΚΤΗ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΩΣ 3 ΩΡΕΣ
• Υ∆ΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ
• ΛΟΓΩ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΝΑ ΣΥΡΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ
• Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΩΣ ΛΕΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕ MINIO PVA. ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ∆ΟΜΟΣΑΝΙ∆Α FS ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΑΦΤΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΜΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
Η' ΣΟΒΑ
• ΤΟ ΜΙΝΙΟ PVA ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΟΜΟΣΑΝΙ∆ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Fire Tests on
building materials and structures. Methods for determination of the fire resistance on non-loading
bearing elements of construction.

 

 

Chiltern int. Fire


30-180 min
FLAMEGUARD
W

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ
∆ΟΜΟΣΑΝΙ∆Α ΑΠΌ ΒΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗ ΕΙ∆ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
• ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΣΥΜΠΑΓΗΣ ∆ΟΜΟΣΑΝΙ∆Α ΑΠΟ ΒΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ∆ΟΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΥΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
• ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΧΝΑ ΑΝΤΙ ΓΙΑ MDF
• ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
• ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΡΟ/ ΥΓΡΑΣΙΑ, ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΥΣ, ΜΟΥΧΛΑ
• ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ. ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΩΣ 7 ΩΡΕΣ
• ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΨΗ. ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΕΛΕΙΩΜΑ
  *ΕΩΣ 7h
*90-120min ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΟΙΧΟΣ