ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΥ

Πυράντοχη φλάντζα με περιεχόμενο από ειδικό υλικό βάσης γραφίτη που διογκώνεται όταν εκτεθεί σε φωτιά. Σε περίπτωση φωτιάς κλείνει με στραγγαλισμό συνθετικούς σωλήνες και αγωγούς.


Τοποθετείται γύρω από την σωλήνα και, σε περίπτωση πυρκαγιάς, διογκώνεται και καλύπτει το κενό που αφήνει η λιωμένη από την φωτιά σωλήνα, προστατεύοντας τον χώρο έως τέσσερις ώρες. Ευκολία στην τοποθέτησή του, κατασκευάζεται σε διάφορες διαμέτρους, ιΙδανικό για τοίχους και δάπεδα, δεν οξειδώνεται, δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, δεν απαιτεί συντήρηση.

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΥ

 

ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Pyrostrangler
Fire Collar Type F

Φλάντζα Στραγγαλισµού

 

ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	ΠΥΡΟ∆ΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

 


• ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΥΡΟ∆ΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΣΗΣ ΓΡΑΦΙΤΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣ
• ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
• ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΕΙΛΗ (Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ) ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΤΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟ, ΤΟΥΒΛΟ Η ΠΕΤΡΑ
• ΜΗ∆ΑΜΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΗΜΙΚΗ
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟΣΟ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΣΗ
• ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ) ΑΠΟ 245mm – 490 mm ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 200 mm – 400 mm ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
• ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 60-240 min / 1060 °C ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗ ∆ΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
• ∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑ BS 476 PART 20 (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ CHILTERN INT. FIRE)

Fire Tests on
building materials and structures. Methods for determination of the fire resistance on non-loading bearing elements of construction.

 


Chiltern int. Fire


60-240 min
(ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗ
∆ΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ)

Intu-Plus Acryl
kit

Acrylic Sealant


ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ	ΜΕΓΕΘΟΥΣ
• ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΥΡΟ∆ΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΣΗΣ ΓΡΑΦΙΤΗ ΠΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ (ΓΙΑ Τ>180 C) ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣ
• ∆ΕΙΚΤΗ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΩΣ 4 ΩΡΕΣ. ∆ΟΚΙΜΗ ΚΑΤΑ BS 476 PART 20 ΚΑΙ ΚΑΤΑ EN 1366- PART 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β2 ΚΑΤΑ DIN 4102 (ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ)
• ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΑΠΟ 50 mm-160mm, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΜΗΚΗ ΚΑΘΟΤΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ MULTICOLLAR ΕΙΝΑΙ 2190mm
• ∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΞΥΛΟ ΚΑΙ
ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΑΚΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΡΜΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 8ΜΜ ΑΥΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ (ΑΚΡΥΛΙΚΟ, ΠΥΡΟ∆ΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟ ΚΟΚ). ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ.

Fire Tests on
building materials and structures. Methods for determination of the fire resistance on non-loading
bearing elements of construction.

 

 

Chiltern int. Fire


120-240 min / 1160 oC