ΠΥΡΟΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ

Μαξιλάρια από πυράντοχο κεραμικό ύφασμα που περιέχουν κεραμικές ίνες, επιβραδυντικά πρόσμικτα, και κοκκώδες διογκούμενο υλικό. Τοποθετούνται γύρω από άκαυστους σωλήνες μέσα στο άνοιγμα του δομικού στοιχείου. Σε περίπτωση φωτιάς διογκώνονται και φράζουν όλα τα κενά, σφραγίζοντας τον χώρο έως τέσσερις ώρες.


Τοποθετούνται σε στρώσεις μέσα στο άνοιγμα, έτσι ώστε να σφραγιστεί εντελώς. Για πλήρη προστασία των εγκαταστάσεων προτείνεται η τοποθέτηση τουλάχιστον δύο στρώσεων κάτω από τα καλώδια ή τους σωλήνες. Ιδανικά για πυροπροστασία όπου διέρχονται άκαυστοι σωλήνες ή καλώδια σε δέσμες ή σχάρες, όπου προβλέπονται αλλαγές ή προσθήκες, ή σε μεγάλα ανοίγματα.

ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΑ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ

 

ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

SEAC FIRESEAL
PILLOWS
Expanding Sealings

 

 


• ΣΧΗΜΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ. ΎΦΑΣΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΦΑΣΜΑ ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΒΡΑ∆ΥΝΕΙ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ. ΤΟ «ΜΑΞΙΛΑΡΙ» ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ, Α∆ΙΑΒΡΟΧΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ∆ΙΟΓΚΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ. ΤΑ «ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ» SEAC FIRESEAL PILLOWS ∆ΙΟΓΚΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΕΚΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΦΩΤΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΦΡΑΓΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ.
• Ι∆ΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΣΕ
ΠΥΡΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
• Α∆ΙΑΒΡΟΧΑ
• ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ
∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ:
- ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣ ΑΠΟ PVC ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΑΠΟ 50 mm: ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ «ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ»
ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 4 ΩΡΕΣ.
- ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟ 50 mm:
ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 3 ΩΡΕΣ.
- ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 1000 C ΓΙΑ 4 ΩΡΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΝΑ
ΑΛΛΟΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ
ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ).
• ∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΑ ΚΑΤΑ BS 476 ΜΕΡΟΣ 22 (ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, ΜΟΝΩΣΗ)

Fire Tests on
building materials and structures. Methods for determination of the fire resistance on non-loading
bearing elements of construction.

 


Chiltern int. Fire


D pipe < 50mm
:4h /1000 oC
D pipe > 50mm
:3h /1000 oCIntumex® PS - Fire Stopping Pillow

Τα πυράντοχα μαξιλάρια PROMASEAL PS300 & PS750 αποτελούν επισκέψιµη λύση πυροφραγµού και χρησιµοποιούνται για την παρεµπόδιση διέλευσης της φωτιάς από οικοδοµικά κενά στα οποία διέρχονται καλώδια.


Πυράντοχο Μαξιλάρι

Τεχνικά Χαρακτηριστικά PS - Fire Stopping Pillow

 • Colour : light grey
 • Consistency : compact
 • Density : 230 - 430 g/l
 • Solid content : 100 %
 • Reaction to fire : B1, slowly combustible
 • Expansion ratio : >minimum 1:2.5 (30 mins. / 600 °C)
 • Expansion temperature : approx. 150 °C
 • Volume : IIntumex® PS 750 approx. 2 l Intumex® PS 300 approx. 1 l
 • Dimensions PS 750 - PS 300 : approx. 320 x 200 mm approx. 320 x 100 mm

 

Test Certificate / Approval
=> EN 1366-3 (cable/cable bundles, pipes), EN 13501-2/classification reports
=> ONORM B 3807
=> ASTM/UL

 • PROMASEAL® Fire Pillows are used to limit the spread of fire through openings in fire resisting walls and floors where these are used for the penetration of cables or services. PROMASEAL® Fire Pillows are particularly useful where alterable fire seals are required.

 • PROMASEAL® Fire Pillows consist of strong, flexible, water resistant coated woven bags filled with intumescent materials. They are installed by laying the pillows in courses with minimum 50mm overlap between pillows as they are built up within the opening around services, and can be removed and re-built to accommodate changes of cables and services as required.

Οδηγίες - Wall seals - Installation Instructions

 • Shake the PROMASEAL® Fire Pillows to ensure an even distribution of materials within the bags. Lay the PROMASEAL® Fire Pillows into the opening with the shorter dimension of the pillow (pillow width) across the width of the opening, so that the pillows are layed in a brick-coursework type layout, with minimum 50mm overlap of the pillows between layers.
 • The PROMASEAL® Fire Pillows must be packed tightly into the opening around the service penetrations. Small Fire Pillows or Finger Fire Pillows may be inserted to fill any smaller holes and to pack gaps within cable trays or trunking.
 • When inserting the final pillows, in order to achieve a tight seal it is advisable that the pillows are pulled into position using the flap at the end of the pillow.
 • Services penetrating through the PROMASEAL® Fire Pillow seal must be supported at maximum 500mm from the faces of the seal using steel angles, hangers or channels.
 • Smaller but visible gaps such as gaps between penetrations and pillows can be sealed using PROMASEAL® Intumescent Sealant as required to ensure a cold smoke seal is achieved if required.
 • The PROMASEAL® Fire Pillows will react and expand in a fire situation and seal even the smallest of gaps to provide a fire and smoke seal, providing up to 120 minutes fire integrity performance in walls.
 • Walls must be minimum 100mm thick for 60 minutes fire resistance, or minimum 200mm thick for 90 or 120 minutes fire resistance. The wall must have at least the same fire resistance as that required by the penetration seal. The minimum density for concrete walls is 780kg/m3, and 600kg/m3 for walls made of concrete blocks.

  Πυράντοχα Μαξιλάρια - Διάταξη σε τοιχο Πυράντοχα Μαξιλάρια - Διάταξη σε πάτωμα

General

 • Intumex PC fire stopping is a graphite-based pillow, wich enables quick and easy, dust-free installation. Pillows that have previously been installed can be reused provided they have not been subjected to fire.

Area of Application

 • Intumex PS is a fire stopping pillow for walls and floors. It is designed for use with cables, cable trays and plastic pipes to seal against the spread or fire.


System Advantages

 • - Temporary penetretion during construction and easy retro-fitting.
  - Permanent penetration at base of walls (smoke).
  - Dust proof, suitable for computer ande server centres.

 

Consumption Data

 • Πυράντοχα Μαξιλάρια - Υπολογισμός κάλυψης ανοιγμάτων