ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Ο χάλυβας σαν οικοδομικό υλικό νομίζουμε οτι δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από την φωτιά. Τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά, όταν αρχίζεις να εξετάζεις το πρόβλημα επιστημονικά και κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες την αποτελεσματικότητα τους. Βλέπουμε οτι τα πυράντοχα χρώματα στις μεταλλικές κατασκευές, προσφέρουν παθητική αντιπυρική προστασία (Πυράντοχο χρώμα)..

Πυράντοχο χρώμα μετάλλων. Ο χάλυβας σαν υλικό στην οικοδομή δεν αντέχει επί πολύ ώρα σε υψηλές θερμοκρασίες. Όσον αφορά στον εφελκυσμό που είναι και το ζητούμενο, εργαστηριακές δοκιμές δείχνουν πως η αντοχή αυξάνει για θέρμανση μέχρι 250οC για να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση στους 400οC , από όπου αρχίζει να πέφτει φτάνοντας στους 550οC στο όριο ασφάλειας. Ειδικά στο χάλυβα ψυχρής εξέλασης που χρησιμοποιείται στο προεντεταμένο μπετόν και στην προκατασκευή, η κρίσιμη θερμοκρασία είναι 400οC. Στις μελέτες λαμβάνεται πάντα υπ όψιν ο λόγος της εκτεθειμένης σε φωτιά περιμέτρου του στοιχείου, ως προς την επιφάνεια διατομής (Hp/A factor) και ο χρόνος πυροπροστασίας Hr για το σωστό πάχος της μεμβράνης του πυροδιογκούμενου υλικού.

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η αντοχή του χάλυβα απομειούται όσο η θερμοκρασία αυξάνεται, μηδενίζεται δε περί τους 1200ο C. Εάν επομένως η αύξηση της θερμοκρασίας, στην διάρκεια του χρόνου, δεν ανασταλεί είναι δεδομένο ότι ένα χαλύβδινο φέρον στοιχείο, είτε απροστάτευτο , είτε προστατευμένο (μονωμένο), θα καταρεύσει υπό τα φορτία στα οποία υπόκειται την ώρα της φωτιάς, εντός κάποιου μικρότερου ή μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος. Οι προδιαγραφές στις οποίες αναφερθήκαμε ανωτέρω αποβλέπουν ακριβώς στον προσδιορισμό του χρονικού αυτού διαστήματος, που ονομάζεται συνήθως δείκτης πυραντίστασης.

Οι ελάχιστοι απαιτούμενοι χρόνοι αντοχής του χάλυβα συνθήκες φωτιάς(ελάχιστος απαιτούμενος κατά περίπτωση δείκτης πυραντίστασης) καθορίζονται σε ιδιαίτερους κανονισμούς. Οι προβλέψεις του Ελληνικού Κανονισμού Πυροπροστασίας Π.Δ. 71/ 88, για τα μεταλλικά κτίρια(βιομηχανικά κτίρια , αποθήκες) περιλαμβάνονται στο Άρθρο 11 και οι απαιτούμενοι ελάχιστοι δείκτες πυραντίστασης φαίνονται στον Πίνακα Z3 του κανονισμού (πίνακας 1).


Στον πίνακα αυτό ανάλογα με την επικινδυνότητα για εκδήλωση φωτιάς (αναφλεξιμότητα υλικού , ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας, εκλυόμενη ποσότητα θερμότητας) χωρίζονται οι Βιομηχανικές εγκαταστάσες, βάσει του Παραρτήματος της απόφασης 17483 / 20-03-78 του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας, σε τρεις κατηγορίες Ζ1, Ζ2, Ζ3 (χαμηλού, μέσου και υψηλού βαθμού κινδύνου αντιστοίχως). Για τις αποθήκες είναι προτιμότερο ο διαχωρισμός να γίνεται με βάση την πυκνότητα του πυροθερμικού φορτίου.


Ως πυροθερμικό φορτίο ορίζεται η εκλυόμενη ποσότητα θερμότητας από την καύση του υλικού που βρίσκεται στο εσωτερικό του χώρου αναφοράς. Αναγόμενο το φορτίο αυτό σε τετραγωνικό μέτρο κατόψεως δίνει την λεγόμενη πυκνότητα του πυροθερμικού φορτίου. Η πυκνότητα αυτή εκφράζεται πολλές φορές σε χιλιόγραμμα ισοδύναμης ποσότητας, από πλευράς εκλυόμενης θερμότητας, ξύλου ανά μ2 κατόψεως. Έτσι η πυκνότητα πυροθερμικού φορτίου 2000 ΜJ/m2 ισοδυναμεί περίπου με 115 kg/m2 ξύλου.

BΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗΣ

Ο Bερμικουλίτης (Vermiculite) είναι το γεωλογικό όνομα μιας ομάδας ένυδρων φολιδωτών ορυκτών αποτελούμενης από πυριτικά οξείδια, αλουμινίου -σιδήρου-μαγνησίου.

ΒερμικουλίτηςΠολύ λεπτά στρώματα νερού εγκλωβισμένα μέσα σε δύο στρώσεις από ορυκτό όταν θερμανθούν στους 3000 C εξατμίζονται, διογκώνοντας κατ΄αυτόν τον τρόπο το υλικό από 18-26 φορές το αρχικό του πάχος. Εάν το υλικό είναι τοποθετημένο επάνω σε μια επιφάνεια που επηρεάζεται από τη φωτιά (π.χ χάλυβας) τότε το εξατμιζόμενο νερό απορροφά θερμότητα και δεν επιτρέπει στον χάλυβα να ανεβάσει τη θερμοκρασία του σε κρίσιμα σημεία > 400 0 C.
Δεν περιέχει κεραμικές ίνες, αμίαντο, είναι μη ερεθιστικό και άοσμο και επομένω απόλυτα ασφαλές τόσο για την υγεία του καταναλωτή όσο και για το προσωπικό που το χειρίζεται.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι το μικρό του βάρος, η ποικιλία σε σχήματα, πάχος και πυκνότητα, η εύκολη χρήση του, η ανθεκτικότητά του, η τέλεια θερμική του μόνωση και η υψηλή μηχανική αντοχή του.

Στη διογκωμένη λαμινοειδή μορφή του ο Βερμικουλίτης έχει τις παρακάτω ιδιότητες:

  • Χαμηλή πυκνότητα - Μικρή θερμοαγωγημότητα
  • Υψηλή θερμική αντίσταση - Υψηλή διαπνοή ( αναπνέει)
  • Είναι ανόργανο ( Δεν επηρεάζεται από φως και βροχή.)
  • Δεν περιέχει αμίαντο. - Δεν είναι τοξικό.
Αυτές του οι ιδιότητες τον κάνουν ιδανικό σαν βασικό συστατικό στα παρακάτω:

    Πυράντοχα προϊόντα παντός τύπου.

  • Κονιοδέματα χαμηλού βάρους.
  • Επένδυση φούρνων - Θερμο-ηχομόνωση.
  • Απορρόφηση υγρών και αερίων.

Πυραντοχο Χρωμα Μεταλλων Nullifire sc803

Πυράντοχα Χρώματα | Χρώματα Πυροπροστασίας | NULLI FIRE SC803

Πυράντοχο Χρώμα Μετάλλων Nullifire SC803

SC803 πυραντοχο χρωμα λεπτου φιλμ θερμοδιογκουμενο

Το SC803 πυράντοχο χρώμα είναι ένα υδατοδιαλυτό, λευκό, λεπτού φιλμ θερμοδιογκούμενο χρώμα για την προστασία χαλύβδινων κατασκευών.

Χρήση / Σκοπός

Το SC803 είναι ένα πυράντοχο χρώμα που χρησιμοποιείται σε χαλύβδινες κατασκευές εσωτερικού και ημιεκτεθιμένου εξωτερικού χώρου. Μπορεί να επικαλυφθεί με κατάλληλο τελικό χρώμα για λόγους διακόσμησης και αντοχής. Αναπτύχθηκε για να βελτιστοποιήσει την αντοχή στη φωτιά για 30–60–90 λεπτά.

Πυράντοχο Χρώμα Μετάλλων Nullifire SC803

Χαρακτηριστικά

Απόχρωση : Λευκό

Συσκευασία : Διατίθεται σε δοχεία 25 kg.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις : Πολύ χαμηλό VOC. Δεν περιέχει ουσίες που προκαλούν ανησυχία.

Ανάμιξη : Το SC803 διατίθεται έτοιμο προς χρήση και δεν πρέπει να

αραιώνεται. Πρέπει να αναδεύεται μηχανικά πριν από τη χρήση.

Προετοιμασία υποστρώματος : Το SC803 πρέπει να εφαρμόζεται σε καθαρή και ξηρή ασταρωμένη επιφάνεια. Το αστάρι πρέπει να εφαρμοστεί σε συμφωνία με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Απαιτήσεις τελικού χρώματος : Όταν το επιθυμητό πάχος ξηρού φιλμ (DFT) έχει επιτευχθεί τότε μπορεί να εφαρμοστεί το κατάλληλο τελικό- προστατευτικό χρώμα. Βεβαιωθείτε ότι το SC803 είναι εντελώς ξηρό πριν την εφαρμογή του τελικού χρώματος.

Συνθήκες εφαρμογής

• Το SC803 προτείνεται για εφαρμογή και χρήση μόνο σε ξηρό και προστατευμένο δομικό χάλυβα.
• Αν το χρώμα βραχεί, είναι πιθανόν να καταστραφεί, να εμφανίσει φουσκάλες, ρηγματώσεις και αποκόλληση.
• Πρέπει να εφαρμόζεται μόνο όταν οι θερμοκρασίες αέρα και σιδήρου είναι μεγαλύτερες από 5°C. Για πετυχημένη εφαρμογή, η σχετική υγρασία πρέπει να είναι κάτω από 80%. Η θερμοκρασία επιφάνειας του σιδήρου πρέπει να είναι μεγαλύτερη τουλάχιστον κατά 3°C από το σημείο δρόσου.
• Βεβαιωθείτε ότι ο χάλυβας είναι στεγνός και δεν βρίσκεται σε επαφή με βροχή ή υπερβολική υγρασία κατά την εφαρμογή και ξήρανση του SC803.

Εξοπλισμός εφαρμογής

Συνιστάται εξοπλισμός airless spray και πρέπει να συμφωνεί με τις ακόλουθες οδηγίες: Πίεση εφαρμογής: 2500 - 3000 psi (175 - 210 kg/cm²) Μέγεθος ακροφυσίου: 17 – 21 Γωνία ψεκασμού: 20° – 40° Διάμετρος σωλήνα : 10 mm (3/8”) (εσωτερική διάμετρος) Μήκος σωλήνα: μέγιστο 60 μέτρα, φίλτρα σε σειρά δεν πρέπει κανονικά να χρησιμοποιηθούν.

Εφαρμογή

AIRLESS
• Πρέπει να εφαρμοστεί μέγιστο πάχος υγρού φιλμ (WFT) της τάξης του 1.0 mm με μία μόνο στρώση ψεκασμού (που προκύπτει από πολλά γρήγορα περάσματα). Η επίτευξη του μέγιστου πάχους φιλμ εξαρτάται από τις συνθήκες εφαρμογής.
• Η πλειοψηφία των απαιτούμενων εφαρμογών 60 λεπτών πυροπροστασίας μπορούν να εφαρμοστούν με μία στρώση.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ/ΡΟΛΛΟ
• Το μέγιστο υγρό φιλμ ανά στρώση, όταν εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας βούρτσα ή ρολλό είναι 0.6 mm.
• Κατά την εφαρμογή, να μετράται συχνά το πάχος υγρού φιλμ με κατάλληλο μετρητή πάχους υγρού φιλμ ώστε να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζεται το σωστό πάχος.
• Για να χρησιμοποιήσετε τον μετρητή, τοποθετείστε τα δόντια μέσα στο υγρό χρώμα. Το τελευταίο δόντι που θα χρωματιστεί υποδεικνύει το πάχος υγρού φιλμ που έχει επιτευχθεί.
• Κατά την περίπτωση που δεν επιτευχθεί ή υπερκαλυφθεί το επιθυμητό πάχος ξηρού φιλμ ενδέχεται να απαιτηθούν διορθώσεις της επιφάνειας ή επιπλέον επιστρώσεις.

Συμβουλές εφαρμογής

• Το αστάρι είναι συμβατό με το SC803 κι έχει εφαρμοστεί σωστά.
• Δεν έχει ξεπεραστεί ο χρόνος επαναβαφής για το αστάρι.
• Έχει εφαρμοστεί το κατάλληλο αστάρι για γαλβανισμένη επιφάνεια.
• Όλες οι ζημιές επάνω στο αστάρι είναι διορθωμένες ή ασταρωμένες.
• Η τοποθεσία και οι καιρικές συνθήκες συμφωνούν με τις προδιαγραφές.
• Το SC803 να έχει αποθηκευτεί σωστά.
• Η επιφάνεια είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από ρύπους.
• Είναι διαθέσιμος ο σωστός εξοπλισμός ψεκασμού.
• Διαβάστε τις οδηγίες εφαρμογής πριν από την έναρξη των εργασιών.
• Βεβαιωθείτε ότι διαφορετικοί τύποι πυράντοχων χρωμάτων δεν θα εφαρμοστούν στην ίδιο μεταλλικό στοιχείο.
• Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι καθαρός και απαλλαγμένος από ρύπους και στεγνά χρώματα.
• Μετρητές υγρού φιλμ είναι διαθέσιμοι.

Τεχνικά Δεδομένα

Πυράντοχο Χρώμα Μετάλλων Nullifire SC803

Συνδιάζεται με :

Αντισκωριακό Εποξειδικό Υπόστρωμα Υψυλών Αντοχών 812 EPOXY PRIMER
Αντιδιαβρωτικό Προστατευτικό Χρώμα Μετάλλων METALLUX

Σχετικά Τεχνικά Φυλλάδια :

Ταχυστέγνωτο θερμοδιογκούμενο πυράντοχο χρώμα μετάλλων Nullifire SC803

Πυραντοχο Χρωμα Μεταλλων Nullifire sc902

Πυράντοχα Χρώματα | Χρώματα Πυροπροστασίας | NULLI FIRE SC902

Πυράντοχο Χρώμα Μετάλλων Nullifire SC902

SC902 πυραντοχο χρωμα γρηγορης ξηρανσης για αντοχη στην φωτια εως 120'

Το SC902 είναι fast track on-site, χαμηλού VOC, μιας στρώσης, υψηλών στερεών πυράντοχο σύστημα, βασισμένο σε ειδική πατενταρισμένη σύνθεση.

Χρήση / Σκοπός

Παρέχει γρήγορη και αποτελεσματική προστασία από τη φωτιά στις χαλύβδινες κατασκευές έως 120 λεπτά.

Πλεονεκτήματα

• Γρήγορη ξήρανση, γρήγορη αντοχή στις καιρικές συνθήκες (αντοχή σε ελαφριά βροχή σε μία ώρα).
• Ύστερα από συμβατή επικάλυψη, παρέχει προστασία στο εξωτερικό περιβάλλον.
• Στεγνώνει ακόμη και στους 0°C ενώ η πλήρης ξήρανση πετυχαίνεται την επόμενη μέρα.
• Εφαρμόζεται χωρίς την ανάγκη εφαρμογής αντισκωριακού υποστρώματος ως σύστημα ανθεκτικό σε ελαφριά σκουριά, έως και 2 εβδομάδες μετά την αμμοβολή.
• Περιέχει υψηλά στερεά
• Επιτυγχάνονται όλα τα πάχη με μία μόνο στρώση.
• Αντοχή στη φωτιά έως 120 λεπτά, δοκιμασμένο κατά BS476 και EN13381:8

Πυραντοχο Χρωμα Μεταλλων Nullifire sc902

Πυράντοχο Χρώμα Μετάλλων Nullifire SC902

Χαρακτηριστικά

Απόχρωση : Συστατικό A: λευκό Συστατικό B: σκούρο γκρι
Μίγμα: λευκό Εμφάνιση τελικού φιλμ: λευκό

Συσκευασία : Συσκευασία A & συσκευασία B παρέχονται ως 25kg σετ.
(Α: 22,3 kg, B: 2,7 kg).

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις : Χαμηλό VOC, κανένας εγκλωβισμός διαλύτη στο ξηρό φιλμ ή παρατεταμένη οσμή διαλύτη.

Ανάμιξη : Το προϊόν πρέπει να αναδεύεται πάντα μηχανικά (με μηχανικό αναδευτήρα) και τηρώντας τις σωστές αναλογίες. Προτείνεται να χρησιμοποιούνται πλήρως οι συσκευασίες των προϊόντων και να μην αφήνεται σε αυτές υπόλοιπο για μελλοντική χρήση. Διασφαλίστε ότι τα δυο συστατικά έχουν ενωθεί επαρκώς μέχρι να επιτευχθεί ένα ομοιόμορφο χρώμα.

Καλυπτικότητα : Θεωρητική καλυπτικότητα 1700 g/m² βασισμένη σε πάχος στεγνού φιλμ 1.00 mm. .

Απαιτήσεις τελικού χρώματος :Η τελική επίστρωση (προτείνεται χρώμα πολυουρεθάνης δύο συστατικών) πρέπει να εφαρμοστεί τουλάχιστο μετά από 24-48 ώρες (ανάλογα με την εφαρμογή) από την εφαρμογή του SC902 ώστε να διασφαλιστεί ότι έχει επέλθει ξήρανση του προϊόντος.

Προετοιμασία επιφάνειας

• Οι επιφάνειες που πρόκειται να καλυφθούν πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά και άλλους ρύπους που ενδέχεται να εμποδίσουν την πρόσφυση. Η χαλύβδινη κατασκευή πρέπει να καθαριστεί με αμμοβολή σε ξηρές ατμοσφαιρικές συνθήκες χρησιμοποιώντας λειαντικά κατάλληλου τύπου και μεγέθους, απαλλαγμένα από υγρασία και λάδια. Η αμμοβολή συνεχίζεται έως η τελική επιφάνεια να συμφωνεί με την προδιαγραφή SA 2 1/2 (ISO 8501-1).
• Συμβατό με 2 συστατικών παλιά εποξειδικά αστάρια, 3 μηνών το ελάχιστο από την εφαρμογή τους.
• Το σύστημα δεν είναι κατάλληλο για χρήση πάνω από αστάρια ενός συστατικού.
• Για χρήση πάνω από γαλβανισμένες ή άλλου είδους επιφάνειες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη.

Συνθήκες εφαρμογής

• Διασφαλίστε επαρκή αερισμό κατά την εφαρμογή.
• Θερμοκρασία εφαρμογής: 0°C - +35°C, σχετική υγρασία <95% και θερμοκρασία επιφάνειας σιδήρου τουλάχιστο κατά 2°C πάνω από το σημείο δρόσου.

Εξοπλισμός εφαρμογής

Graco Mark V ή ισοδύναμος. Ο εξοπλισμός πρέπει να συμφωνεί με τις ακόλουθες οδηγίες: Πίεση εφαρμογής: 3000 psi (175 - 210 kg/cm²) Μέγεθος ακροφυσίου: 19 – 25 Διάμετρος σωλήνα : 10 mm (3/8”) (εσωτερική διάμετρος) Φίλτρα σε σειρά δεν πρέπει κανονικά να χρησιμοποιηθούν.

Μέθοδος Εφαρμογής

• Το προϊόν πρέπει να εφαρμοστεί με ψεκασμό σε κοντινή απόσταση περίπου 600 mm από την επιφάνεια για να αποφευχθεί η δημιουργία σκόνης (overspray) και να ενισχυθεί η συγκόλληση στην επιφάνεια.
• Η χρήση διαλυτικού μαζί με το προϊόν θα βοηθήσει να επιτευχθεί ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Να σημειωθεί ότι η προσθήκη διαλυτικού ενδέχεται να επηρεάσει το ποσοστό στερεών κατά όγκο του τελικού προϊόντος. Μέγιστο ποσό χρήσης του διαλύτη 2% (0,5 l/σετ).
• Η χρήση ενός μετρητή υγρού φιλμ κρίνεται απαραίτητη, για τον έλεγχο της εφαρμοζόμενης ποσότητας.
• Το εφαρμοζόμενο προϊόν όταν στεγνώσει μπορεί εύκολα να λειανθεί με τη χρήση μηχανικών μέσων.
• Διασφαλίστε ότι το αναμεμιγμένο προϊόν χρησιμοποιείται εντός 2 ωρών και ιδανικά όσο το συντομότερο.
• Το SC902 αντέχει βροχή και άλλες καιρικές συνθήκες μέσα σε 60 λεπτά από την εφαρμογή.
• Είναι πιθανό να παραληφθεί η εφαρμογή σφραγιστικού χρώματος όταν δεν απαιτείται ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα και η μεταλλική κατασκευή προορίζεται για εσωτερικό περιβάλλον εντός 6 μηνών από την εφαρμογή του SC902.
• Η τελική επίστρωση (προτείνεται χρώμα πολυουρεθάνης δύο συστατικών) πρέπει να εφαρμοστεί τουλάχιστο μετά από 24-48 ώρες (ανάλογα με την εφαρμογή) από την εφαρμογή του SC902 ώστε να διασφαλιστεί ότι έχει επέλθει ξήρανση του προϊόντος.

Τεχνικές Πληροφορίες

Πυράντοχο Χρώμα Μετάλλων Nullifire SC902

Συνδιάζεται με :

Αντισκωριακό Εποξειδικό Υπόστρωμα Υψυλών Αντοχών 812 EPOXY PRIMER
Χρώμα δύο συστατικών ακρυλικής πολυουρεθάνης 8004 ACRYLIC PU TOP COAT

Σχετικά Τεχνικά Φυλλάδια :

Ταχυστέγνωτο θερμοδιογκούμενο πυράντοχο χρώμα μετάλλων Nullifire SC902

Πυραντοχη Βαφη Μεταλλων T-500 STANCOTHERM

Πυράντοχα Χρώματα | Χρώματα Πυροπροστασίας | T-500 STANCOTHERM

Πυράντοχα Χρώματα Μετάλλων Stancotherm T-500 Πυράντοχη Βαφή Μετάλλων Stancotherm T 500

T-500 STANCOTHERM Πυραντοχη Βαφη Μεταλλικων Κατασκευων

Πυράντοχο χρώμα μετάλλων, ταχυστέγνωτο διογκούμενο, ενός συστατικού, ακρυλικής βάσης. Σχεδιασμένο για την αντιπυρική προστασία μεταλλικών κατασκευών.
Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο κατά UNE EN 1363-1:2000, UNE ENV 13381-4:2002 και UNE ENV 13381-8:2010.

Το T-500 STANCOTHERM είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να πληρεί όλα τα απαραίτητα κριτήρια και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και των πιο απαιτητικών έργων. Εφαρμόζεται εύκολα και προτιμάται από τους επαγγελματίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Προσφέρει υψηλής ποιότητας πιστοποιημένη προστασία και έχει καταστεί μια άριστη λύση για επαγγελματίες και ιδιώτες.

Χαρακτηριστικά

Απόδοση : Αναλόγως χρόνου προστασίας και τύπων δοκών
Συσκευασίες - Σετ : 25Kg
Χρώμα : Λευκό

Συνδιάζεται με :

Αντισκωριακό Εποξειδικό Υπόστρωμα Υψυλών Αντοχών 812 EPOXY PRIMER
Αντιδιαβρωτικό Προστατευτικό Χρώμα Μετάλλων METALLUX

Σχετικά Τεχνικά Φυλλάδια :

Ταχυστέγνωτο θερμοδιογκούμενο πυράντοχο χρώμα μετάλλων STANCOTHERM T-500

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Τα υλικά πυροπροστασίας μεταλλικών κατασκευών διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες :


Α) Στις ειδικές πυράντοχες πλάκες επενδύσεως των μεταλλικών στοιχείων.

Πλάκες σε πολλές διαστάσεις. Μεγάλη αντίσταση σε χτυπήματα. Τοποθέτηση με συνδετήρες, βίδες ή καρφιά. Σφήνες στήριξης τοποθετούνται απλά με τριβή. Αντίσταση σε σκουριά, φθορά. Δεν επηρεάζεται από υγρασία.
Ταχύτητα τοποθέτησης. Αρχιτεκτονική τελική μορφή. Κατάλληλο για εφαρμογές σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Βαθμοί αντίστασης σε φωτιά μέχρι 4 ώρες σύμφωνα με το BS 476 ή 3 ώρες σύμφωνα με το ASTM 119 η DIN 4102.Β) Στις ειδικές πυράντοχες βαφές.

Η βαφή Promapaint Ε είναι άοσμη με συστατικά επιβραδυντικά όσον αφορά την εξάπλωση της φωτιάς. Περιέχει πολύ μικρή ποσότητα διαλυτών, δεν είναι τοξική, ούτε επικίνδυνη για το περιβάλλον. Η Intumex SC είναι ένα σύστημα πυράντοχης βαφής, με βάση το νερό. Το χρώμα της Intumex SC είναι λευκό και η χρήση της προσφέρει τον επιθυμητό χρόνο πυραντοχής σε διάφορες μεταλλικές κατασκευές.
Ταχύτητα εφαρμογής. Κατάλληλο για εφαρμογές σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Βαθμοί αντίστασης σε φωτιά μέχρι 60 λεπτά σύμφωνα με το BS 476.Και στις δύο περιπτώσεις τα υλικά αυτά πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα (DIN 4102, BS 476, ASTME 119) και να χαρακτηρίζονται άκαυστα.

Αναφερόμενοι στην κατηγορία υλικών (α), πρόκειται για ειδικές πλάκες, οι οποίες κατατάσσονται στις κατηγορίες ακαυστότητας : A1 σύμφωνα με το DIN 4102 & 1 σύμφωνα με το BS 476/part 7.


Με βάση το συντελεστή διατομής του μεταλλικού στοιχείου Hp/A και το χρόνο πυραντίστασης που επιθυμούμε να επιτύχουμε κατά περίπτωση, υπάρχουν ειδικοί πίνακες από τους οποίους επιλέγουμε το ελάχιστο πάχος της πλάκας, με την οποία πρέπει να επενδύσουμε το συγκεκριμένο μεταλλικό στοιχείο.

Οι χρόνοι πυραντίστασης που μπορούμε να επιτύχουμε με αυτή τη μέθοδο προστασίας είναι ½ ώρα έως και 4 ώρες.
Το μικρό πάχος σε συνδιασμό με το χαμηλό βάρος της επένδυσης με αυτές τις ειδικές πλάκες μαζί με τη δυνατότητα προκατασκευής, εξασφαλίζουν μέγιστη αποδοτικότητα σε σχέση με το κόστος.

Οι πλάκες αυτού του είδους συνήθως παράγονται σε πάχη από 6 mm εως και 60 mm , ενώ πρέπει να διατηρούν τις ιδιότητες τους σε υψηλές θερμοκρασίες και να μην εκλύουν σε συνθήκες φωτιάς καπνό ή τοξικά αέρια.

Σχετικά με την κατηγορία υλικών (β), πρόκειται για ειδικές πυράντοχες βαφές, οι οποίες εφαρμόζονται στην μεταλλική διατομή συνήθως σε τέσσερις στρώσεις.
Το συνολικό πάχος του υλικού που εφαρμόζεται φθάνει μέχρι τα 1.500 μ και ο παρεχόμενος δείκτης πυραντίστασης είναι της τάξεως των 30 min και σε μερικές ειδικές περιπτώσεις, που έχουν να κάνουν με το συντελεστή Hp/A, της τάξεως των 60 min.
Η βαφή εφαρμόζεται, συνήθως με ψεκασμό με ειδικό ψεκαστικό εξοπλισμό και διατηρεί εμφανή τη βασική γεωμετρία της μεταλλικής διατομής, όταν αυτό απαιτείται.

Ιδιαίτερα πρέπει να τονισθεί το γεγονός ότι τόσο στην περίπτωση της επένδυσης με πλάκες όσο και στην περίπτωση της εφαρμογής ειδικής βαφής, ο δείκτης πυραντίστασης της μεταλλικής κατασκευής πρέπει να πιστοποιείται από επίσημο εργαστήριο ελέγχων κατά προτίμηση Ευρωπαϊκό και να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

 

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΧΑΛΥΒΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ


ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
HCA PRIMER AQ • Αστάρι ενός συστατικού, υδατοδιαλυτό
• Γαλβανισµένος εν θερµώ χάλυβας πρέπει πρώτα να επεξεργάζεται µε το ειδικό επίχρισµα HCA ST που δρα ως αναστολέας διάβρωσης
• Επιβραδύνει την διάδοση της φλόγας στα υλικά
• Περιβαλλοντικά φιλικό
 

 

HCA WL

• Υδατοδιαλυτό, περιβαλλοντικά φιλικό, µη-τοξικό, µη-διαβρωτικό πυροδιογκούµενο επίχρισµα
• Standard λευκό χρώµα. Αισθητικό φινίρισµα. Μπορεί να βαφτεί επιπλέον µε HCA TOPCOAT σε άλλα χρώµατα RAL
• Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους C1 (ISO 12944)
• Να χρησιµοποιείται αστάρι HCA AQ. Να µην εφαρµόζεται απευθείας σε επιχρίσµατα µεταλλικού
ψευδαργύρου
• Επανέλεγχος κάθε 5 χρόνια

NEN 6072: 1997/ENV 13381-4/ENV
13391-4
60 min
HCA WL 60 WB

• NEN 6072: 1997/ENV 13381- 4/ENV 13391-4

• BS 476-21

HCA TOPCOAT

• Υδατοδιαλυτό, ακρυλικό συµπολυµερές κατάλληλο για το φινίρισµα
των πυροδιογκούµενων επιχρισµάτων της σειράς HCA
• ∆εν συµβάλει στην διάδοση της φωτιάς
• Άριστη διάρκεια
• Αισθητικό αποτέλεσµα. Πλήθος RAL αποχρώσεων. Ελαφρώς γυαλιστερό.
• Παρέχει επιπλέον προστασία σε ρύπους, φθορά και υγρασία. Είναι απωθητικό ρύπων, είναι ανθεκτικό στο τρίψιµο και σε χηµικούς παράγοντες
• Βέλτιστη εφαρµογή µε σπρέι airless


Αρκεί DFT 50µm, που αντιστοιχεί σε στρώµα πάχους 110µm σε υγρή κατάσταση
FG
SPRAYMORTAR
VB INT
• Περιβαλλοντικά φιλικό, πυράντοχο κονίαµα βάσης βερµικουλίτη για εφαρµογή µε σπρέι απ'ευθείας στα φέροντα στοιχεία.
• Μη τοξικό. Κατά τη διάρκεια της φωτιάς δεν απελευθερώνει επικίνδυνα και διαβρωτικά αέρια
Κατάλληλο και για µπετό
• Η προετοιµασία του κονιάµατος γίνεται σε τάπερ και κατόπιν εφαρµόζεται µε ψεκασµό στην επιφάνεια όπου αποκτά πορώδη δοµή
• Προστατεύει και ελαφρώς από την σκουριά
• ∆ιατηρεί την δοµή του ακόµα και µετά από εκτενή έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες
Συστάσεις για µεταλλικές επιφάνειες:
- Οι επιφάνειες πριν την εφαρµογή του FG SPRAYMORTAR VB θα πρέπει να είναι εντελώς καθαρές (σκόνη, ρύπους και έλαια)
- Σε εντελώς λείες επιφάνειες θα πρέπει αρχικά να περαστεί ένα πρώτο στρώµα κονιάµατος προκειµένου τελικά να επιτευχθεί
καλύτερη πρόσφυση (το προκαταρκτικό αυτό στρώµα µε τη µισή ποσότητα νερού)
- Το FG SPRAYMORTAR VB µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε γυµνή επιφάνεια µετάλλου
o Όταν η µεταλλική επιφάνεια έχει πρώτα ασταρωθεί µε αλκυδικής βάσης µίνιο προτείνεται αρχικά εποξειδικό HCA PRIMER 2EZ TV για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και µη σιδηρούχες επιφάνειες ή HCA PRIMER 2EZ για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και σιδηρούχες επιφάνειες προκειµένου να αποφευχθεί η αντίδραση του FG SPRAYMORTAR VB µε τυχόν αλκυδικής βάσης επίχρισµα
- Σε ήδη ασταρωµένες επιφάνειες να ελέγχεται ο τύπος του ασταριού
- Σε γαλβανισµένες επιφάνειες µπορεί να εφαρµοστεί το FG SPRAYMORTAR VB χωρίς επιπλέον αστάρωµα
Συστάσεις για επιφάνειες από µπετόν:
- Οι επιφάνειες από µπετό εκτός από το ότι πρέπει να είναι καθαρισµένες
- Για βαµµένες επιφάνειες ακολουθούνται οι οδηγίες για ήδη ασταρωµένες χαλύβδινες επιφάνειες
• Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται σχάρα οπλισµού:
∆οµικού χάλυβα µε πλέγµα βάθους > 650mm ή πατούρας > 325mm/ Οδοντωτής δοκού/ Όταν η επιφάνεια στην οποία έχει εφαρµοστεί το επίχρισµα έχει συνεχόµενη επιφάνεια µεγαλύτερη από 1m/ Όπου το πάχος του στρώµατος του FG SPRAYMORTAR VB είναι µεγαλύτερο από 50mm
• Μέση απαιτούµενη ποσότητα: περίπου 2,70 m2 ανά 25kg (1 σακί) για πάχος 25mm.
BS 476 part 21 / 30- 240min


ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΧΑΛΥΒΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - PRIMERS

 

ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
HCA PRIMER
2EZ
• Eποξειδικό µίνιο 2 συστατικών, πολυαµιδικού σκληρυντή σχεδιασµένο για δοµικό χάλυβα και για χαλύβδινες επιφάνειες
επεξεργασµένες µε αµµοβολή (blasting)
• Mπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε τα πυροδιογκούµενα επιχρίσµατα HCA σε εξωτερικούς χώρους περιβάλλοντος τάξεων C2 έως C4 (κατά ISO 12944).
• Πρωτοποριακή σύνθεση που προστατεύει και από την σκουριά
• Εξαιρετική αντίσταση σε νερό, διαλύτες και προϊόντα πετρελαίου
• Εφαρµόζεται σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 8501-1 σε χαλύβδινες επιφάνειες ποιότητας καθαρισµού SA 2 ½.
∆εν είναι κατάλληλο για γαλβανισµένες µη-σιδηρούχες επιφάνειες (π.χ. αλουµίνιο, χαλκό ή µπρούτζο)

 


HCA PRIMER
2EZ TV

• Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών πολυαµιδικού σκληρυντή ειδικά σχεδιασµένο για µη σιδηρούχες επιφάνειες (αλουµίνιο, ψευδάργυρο κα). Κατάλληλο και για συνθετικά υλικά.
• Γαλβανισµένος εν θερµώ χάλυβδινες επιφάνειες θα πρέπει πρώτα να επεξεργάζονται µε το ειδικό επίχρισµα HCA ST που δρα ως αναστολέας διάβρωσης (etch agent)
• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µε όλα τα πυροδιογκούµενα επιχρίσµατα HCA σε εξωτερικούς χώρους περιβάλλοντος
τάξεων C2 έως C4 (κατά ISO 12944).
• Έχει εξαιρετικές ιδιότητες κατά της υγρασίας, των διαλυτών και των προϊόντων πετρελαίου.
• Εφαρµόζεται σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 8501-1 σε χαλύβδινες επιφάνειες ποιότητας καθαρισµού SA 2 ½.
• Μεγάλη διάρκεια
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΧΑΛΥΒΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
HCA WL 90 SB
EXTERIOR
• Πυροδιογκούµενο επίχρισµα βάσης διαλύτη για δοµικό χάλυβα
• Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς (αλλά και εσωτερικούς χώρους) περιβάλλοντος κατηγορίας C1-C4 κατά ISO 12944. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε αντίστοιχους εσωτερικούς χώρους.
• Έχει λείο, αισθητικό φινίρισµα. Επιπλέον, λόγω του πολύ µικρού πάχους της απαραίτητης
επίστρωσης µπορεί εύκολα να προδιαγραφεί από τον αρχιτέκτονα
• Κατάλληλο για on-site και off-site επεξεργασία
• ∆ιάρκεια σε εξωτερικό χώρο χωρίς επιπλέον επεξεργασία µε HCA TOPCΟΑΤ: 9µήνες
Προετοιµασία επιφάνειας εφαρµογής:
- Η επιφάνεια στην οποία θα εφαρµοστεί πρέπει να έχει υποστεί καθαρισµό µε αµµοβολή σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 8501-1 (για βαθµό καθαρισµού SA 2,5)
- H επιφάνεια εφαρµογής θα πρέπει να είναι εντελώς καθαρή, απαλλαγµένη από σκόνη, άλατα, λίπη και άλλους ρύπους.
- Η επιφάνεια θα πρέπει να έχει πρώτα ασταρωθεί. Κατάλληλα αστάρια είναι τα HCA PRIMER EZ και HCA PRIMER EZ TV (ικανοποιητικό πάχος ασταριού 50µm και όχι µεγαλύτερο από 150µm).
- Αντενδείκνυται η χρήση ασταριών χλωριωµένου καουτσούκ και ασφαλτικών ασταριών.
- Σε περίπτωση που στην επιφάνεια υπάρχουν άλλα παλιότερα επιχρίσµατα και που αυτά δεν µπορούν να αποµακρυνθούν θα πρέπει να ελέγχεται η συµβατότητα αυτών µε το HCA WL 90 SB.
• Μπορεί να εφαρµοστεί µε σπρέι, βούρτσα ή ρολό. Βέλτιστα αποτελέσµατα επιτυγχάνονται όταν η εφαρµογή γίνεται µε σπρέι
• Αραίωση πρέπει να γίνεται µόνον εφόσον απαιτείται για την καλύτερη εφαρµογή του προϊόντος και χωρίς να χρησιµοποιείται περισσότερο από 10% νερό. Όταν χρησιµοποιείται ρολό ή βούρτσα η αραίωση δεν είναι συνήθως απαραίτητη.

Χρήση επικαλυπτικών επιχρισµάτων (HCA TOPCOAT) ανάλογα το περιβάλλον. Απαιτείται επιπλέον επικάλυψη µε HCA TOPCOAT σε περιβάλλον κατά ISO 12944: C2 (αστικές περιοχές, χαµηλή µόλυνση, κτήρια µε θέρµανση), C3 (αστικές και βιοµηχανικές περιοχές, υψηλή υγρασία, µεσαία επίπεδα διοξειδίου του θείου) και C4 (χηµικές εγκαταστάσεις και βιοµηχανίες).
ΝΕΝ
6072:2001BS 476- PART
21

30-90min
∆οκιµασµένο έως
120min


ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΧΑΛΥΒΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗ

 

ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
FG
SPRAYMORTAR
VB EXT
• Πυροδιογκούµενο κονίαµα βάσης βερµικουλίτη για εφαρµογή µε σπρέι.
Κατάλληλο και για µπετό. Έχει χρησιµοποιηθεί σε τούνελ. ∆οκιµασµένο για συγκεκριµένη εφαρµογή από ITB Institute, Polland.
• Περιβαλλοντικά φιλικό. Κατά τη διάρκεια της φωτιάς δεν εκλύονται τοξικά και διαβρωτικά αέρια
• Η προετοιµασία του κονιάµατος γίνεται σε τάπερ και κατόπιν εφαρµόζεται µε ψεκασµό στην επιφάνεια όπου αποκτά πορώδη δοµή
• Προστατεύει και ελαφρώς από την σκουριά.
• ∆ιατηρεί την δοµή του ακόµα και µετά από εκτενή έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες
Συστάσεις για µεταλλικές επιφάνειες:
- Οι επιφάνειες πριν την εφαρµογή του FG SPRAYMORTAR VB θα πρέπει να είναι εντελώς καθαρές, απαλλαγµένες από σκόνη, ρύπους και έλαια
- Σε εντελώς λείες επιφάνειες θα πρέπει αρχικά να περαστεί ένα πρώτο στρώµα κονιάµατος
προκειµένου τελικά να επιτευχθεί καλύτερη πρόσφυση (το προκαταρκτικό αυτό στρώµα µε τη µισή ποσότητα νερού)
- Όταν η µεταλλική επιφάνεια έχει πρώτα ασταρωθεί µε αλκυδικής βάσης µίνιο προτείνεται αρχικά εποξειδικό HCA PRIMER 2EZ TV για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και µη σιδηρούχες επιφάνειες ή HCA PRIMER 2EZ για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και
σιδηρούχες επιφάνειες προκειµένου να αποφευχθεί η αντίδραση του FG SPRAYMORTAR VB µε τυχόν αλκυδικής βάσης επίχρισµα
- Σε ήδη ασταρωµένες επιφάνειες να ελέγχεται ο τύπος του ασταριού
- Σε γαλβανισµένες επιφάνειες µπορεί να εφαρµοστεί το FG SPRAYMORTAR VB χωρίς επιπλέον αστάρωµα
Συστάσεις για επιφάνειες από µπετόν:
- Οι επιφάνειες από µπετό εκτός από το ότι πρέπει να είναι καθαρισµένες
- Για βαµµένες επιφάνειες ακολουθούνται οι οδηγίες για ήδη ασταρωµένες µεταλλικές επιφάνειες
• Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται σχάρα οπλισµού:
οµικού χάλυβα µε πλέγµα βάθους > 650mm ή πατούρας > 325mm/ Οδοντωτής δοκού/ Όταν η επιφάνεια στην οποία έχει εφαρµοστεί το επίχρισµα έχει συνεχόµενη επιφάνεια µεγαλύτερη από 1m/ Όπου το πάχος του στρώµατος του FG SPRAYMORTAR VB είναι µεγαλύτερο από 50mm
• Μέση απαιτούµενη ποσότητα: περίπου 1,33 m2 ανά 25kg (1 σακί) για πάχος 25mm

BS 476-
part 21

 

 


Assessme nt Report για χρήση σε τούνελ από
µπετό
από ITB Institute, Polland

30 –
240minΠάχος για τσιµέντο
20mm

FG
SPRAYMORTAR VB HC
• Πυροδιογκούµενο κονίαµα βάσης βερµικουλίτη για εφαρµογή µε σπρέι. Κατάλληλο για περιβάλλον υδρογονανθράκων
Κατάλληλο και για µπετό
• Περιβαλλοντικά φιλικό. Κατά τη διάρκεια της φωτιάς δεν εκλύονται τοξικά και διαβρωτικά αέρια
• Η προετοιµασία του κονιάµατος γίνεται σε τάπερ και κατόπιν εφαρµόζεται µε ψεκασµό στην επιφάνεια όπου αποκτά πορώδη δοµή
• Προστατεύει και ελαφρώς από την σκουριά
• ∆ιατηρεί την δοµή του ακόµα και µετά από εκτενή έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες
Συστάσεις για µεταλλικές επιφάνειες:
o Οι επιφάνειες πριν την εφαρµογή του FG SPRAYMORTAR VB θα πρέπει να είναι εντελώς καθαρές
o Σε εντελώς λείες επιφάνειες θα πρέπει αρχικά να περαστεί ένα πρώτο στρώµα κονιάµατος
προκειµένου τελικά να επιτευχθεί καλύτερη πρόσφυση (το προκαταρκτικό αυτό στρώµα µε µισή ποσότητα νερού)
o Όταν η µεταλλική επιφάνεια έχει πρώτα ασταρωθεί µε αλκυδικής βάσης µίνιο προτείνεται αρχικά εποξειδικό HCA PRIMER 2EZ TV για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και µη σιδηρούχες επιφάνειες ή HCA PRIMER 2EZ για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
και σιδηρούχες επιφάνειες προκειµένου να αποφευχθεί η αντίδραση του FG SPRAYMORTAR VB µε τυχόν αλκυδικής βάσης επίχρισµα
o Σε περίπτωση που η επιφάνεια είναι ήδη ασταρωµένη πρέπει να ελεγχθεί ο τύπος του ασταριού και η πρόσφυση του FG SPRAYMORTAR µε αυτό
o Σε γαλβανισµένες επιφάνειες µπορεί να εφαρµοστεί το FG SPRAYMORTAR VB χωρίς επιπλέον αστάρωµα
Συστάσεις για επιφάνειες από µπετόν:
o Οι επιφάνειες από µπετό εκτός από το ότι πρέπει να είναι καθαρισµένες από σκόνη και λίπη, πρέπει να καθαριστούν και από παράγοντες που αποµακρύνουν τη µούχλα.
o Για βαµµένες επιφάνειες ακολουθούνται οι οδηγίες για ήδη ασταρωµένες µεταλλικές επιφάνειες
• Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται σχάρα οπλισµού: ∆οµικού χάλυβα µε πλέγµα βάθους > 650mm ή πατούρας > 325mm/ Οδοντωτής δοκού/ Όταν η επιφάνεια στην οποία έχει εφαρµοστεί το επίχρισµα έχει συνεχόµενη επιφάνεια µεγαλύτερη από
1m/ Όπου το πάχος του στρώµατος του FG SPRAYMORTAR VB είναι µεγαλύτερο από 50mm
• Μέση απαιτούµενη ποσότητα: περίπου 1,33 m2 ανά 25kg (1 σακί) για πάχος 25mm.

BS 476-
part 21

ISO
22899-
1:2007 για jet fires

30 –
240min