ΠΥΡΟ∆ΙΟΓΚΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Οι πυροδιογκούμενες ταινίες με κάλυμμα απο PVC εφαρμόζονται σε πλαίσια παραθύρων και σε πόρτες. Οι ταινίες χωρίς κάλυμμα μπορούν να τοποθετητθούν μεταξύ δομικών στοιχείων. Είναι κατάλληλες για κάθε είδος υλικού.

Ιδανική για συστήματα ξηράς δόμησης με εύκολη τοποθέτηση κάτω από στρωτήρες Για πυροπροστασία και πυροφραγή σε μεταλλικές και ξύλινες πόρτες, μονής η διπλής λειτουργίας. Ανοίγουμε ένα κανάλι στην κάσα της πόρτας βάθους 4 mm Αφαιρούμε το προστατευτικό κάλυμμα και τοποθετούμε την ταινία, πιέζοντας με το χέρι για σωστή κόλληση Ενισχύουμε στην αρχή και στο τέλος με καρφάκια. Εύκολη στην τοποθέτησή της, είναι αυτοκόλλητη εύκαμπτη, δεν απαιτεί συντήρηση, δεν επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες.

ΠΥΡΟΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

 

ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

SEAC
Intumescent
SEALS

Πυροδιογκουµενες ταινιες

 

ΠΥΡΟΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΗ  ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

 
ΠΥΡΟΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

• «ΤΑΙΝΙΕΣ» ΕΙΤΕ ΓΥΜΝΕΣ ΕΙΤΕ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟ PVC ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΥΡΟ∆ΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ∆ΙΟΓΚΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΟΓΚΟ ΤΟΥ (1:10), ΕΙΝΑΙ ΑΦΛΕΚΤΟ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ.
Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΟΓΚΩΣΗΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΣΤΟΥΣ 180 C ΕΝΩ ΣΤΟΥΣ 450 C ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΟ ΦΩΤΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ, ΕΛΑΦΡΩΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΡΩ∆Η ΑΦΡΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΜΠΟ∆ΙΖΕΙ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ
• ΟΙ ΠΥΡΟ∆ΙΟΓΚΟΥΜΕΝΕΣ «ΤΑΙΝΙΕΣ» ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟ PVC ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ. ΟΙ «ΤΑΙΝΙΕΣ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ.
• ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ∆ΙΑΛΥΤΕΣ
• ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ
∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ∆ΥΟ ΤΥΠΟΥΣ: ΜΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΒΙ∆ΕΣ Η' ΚΑΙ ΚΟΛΛΑ)
• ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ
• ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
• ∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ
• ∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ∆ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(ΟΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΟΙ «ΤΑΙΝΙΕΣ»).
• ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΝΟ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑΣ ΩΣ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΣΕ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ
ΜΕ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 30ΜΙΝ (ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΡΙΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ) .
• ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ "DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNICK" (NR.Z-19.11-1920, 03/09/2008)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

 

 

 


DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNICKΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ