ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΠΥΡΟΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΑ ΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ

Για την πυροπροστασία των υφασμάτων χρησιμοποιούμε πυροεπιβραδυντικά διαλύματα, άοσμα, αχρωμα και απολύτως αβλαβή. Ειναι εξαιρετικά φιλικά για τον χρήστη, μή τοξικά και δεν ερεθίζουν το δέρμα και τα μάτια. Έχουν ουδέτερο pH.

Άν χρησιμοποιηθούν με υλικα που δημιουργούν υδρο- και ρύπο- απωθητικά φιλμ, το ύφασμα μπορεί να γγίνει ταυτόχρονα πυράντοχο, αδιάβρωχο και απωθητικό στους ρύπους.
Η πυροπροστασία υφασμάτων μπορεί να γίνει με εμποτισμό σε υλικά που βασίζονται σχεδόν στη φύση, επειδή έχουν ως κύριο συστατικό το νερό – σύμφ. με τις προδιαγραφές DIN 4102-B1 για κλωστικές ίνες κυτταρίνης (βαμβάκι) σε εσωτερικούς χώρους, π.χ. για διακοσμητικά υφάσματα, κουρτίνες και υφαντές επενδύσεις τοίχων ή οροφών σε χώρους εκδηλώσεων ή συγκέντρωσης ατόμων.
Η πυροπροστασία υφασμάτων είναι φιλική προς το περιβάλλον όπως είπαμε (άοσμη, δεν περιέχει αλογόνα, βαρέα μέταλλα ή διαλυτικά μέσα) και μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα (εφαρμογή μέσω εμβάπτισης του αντικειμένου ή ψεκασμού). Το υλικό για τον εμποτισμό περιέχει έναν πολύ αποτελεσματικό συνδυασμό από ενώσεις αζώτου και φωσφόρου που προέρχονται σχεδόν από τη φύση ή είναι εντελώς φυσικές. Σε περίπτωση πυρκαγιάς παράγονται αέρια που δεν καίγονται και το ύφασμα απανθρακώνεται και σβήνει, τελικά, από μόνο του. Διατίθονται και σε έτοιμα σπρέϋ.
ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : Θέατρο και κινηματογράφος, ξενοδοχεία και οικίες, χώροι εμπορικών εκθέσεων, εστιατόρια, αίθουσες εστιάσεων, χώροι συγκέντρωσης κοινού.

ΠΥΡΟΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ


ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
HCA ITC • Άοσµο, άχρωµο και απολύτως αβλαβές πυροεπιβραδυντικό διάλυµα για υφάσµατα
• ∆εν περιέχει αλογονούχες ενώσεις
• Πρώτα πρέπει να αραιωθεί και να προστεθεί σ' αυτό διαβρεκτικός παράγοντας (κατά προτίµηση το προϊόν HCA OV)
• Εάν χρησιµοποιηθεί η κατάλληλη ποσότητα, το HCA ITC έχει σχεδόν µηδαµινές αρνητικές επιδράσεις στις ιδιότητες του υφάσµατος (χρώµα, ελαστικότητα)
• Εξαιρετικά φιλικό για τον χρήστη, µη- τοξικό. ∆εν ερεθίζει το δέρµα και τα µάτια. Έχει ουδέτερο pH
• Αν χρησιµοποιηθεί µαζί µε υλικά που δηµιουργούν υδρο- και ρύπο- απωθητικά φιλµ (όπως λ.χ. το προϊόν HCA FC) µε µία διεργασία το ύφασµα µπορεί να γίνει ταυτόχρονα πυράντοχο, αδιάβροχο και απωθητικό στους ρύπους
• Κατάλληλο και για βιοµηχανική επεξεργασία υφασµάτων µε ρολό
µε τη µέθοδο padding
• Eίναι ένα υδατοδιαλυτό και συνεπώς απαιτείται συχνή παρακολούθηση όταν το ύφασµα που έχει επεξεργαστεί έχει καθαριστεί ή έχει έρθει σε επαφή µε νερό. Το επεξεργασµένο µε HCA ITC ύφασµα µπορεί να καθαριστεί µε στεγνό καθάρισµα τουλάχιστον 10 φορές· κατόπιν απαιτείται εκ νέου επεξεργασία αυτού µε HCA ITC

• >45min δοκιµασµένο κατά ΝΕΝ-ΕΝ-ISO 6941/6940:
1995 /NEN 1722 (Vertical Flammability) & ISO 8191:1998/EN 1021:1993 (Flammability) αλλά Και
• Class B1, B2 κατά DIN 4102

• Class B (duration of flaming <20s/ duration of afterglow<60s) κατά DIN 66082/84 :Flammability for textile
• BS 5438,5867,5852 (εκτός από «διαβροχή»)
• Class M1-M3 κατά NFP-92 503

• Για 100%
βαµβακερά υφάσµατα:

1kg HCA ITC για
5,5kg υφάσµατος µε 200 g/m2
(συµµόρφωση µε ISO 6941)

• Για την αναλογία νερού/ επιχρίσµατος,
έκταση διαβροχής του υφάσµατος: ανάλογα µε είδος υφάσµατος βλ. τεχνικό εγχειρίδιο

Σηµ.: ∆ιατίθενται και σε έτοιµα σπρέι.


ΠΥΡΟΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ


ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
HCA PRIMER
WBL
• Για ανάµεικτα υφάσµατα µε υψηλό ποσοστό συνθετικών ινών (>60%) προτείνεται να χρησιµοποιείται συνδυασµός µε το προϊόν HCA PW (βλ. παραπάνω για χαρακτηριστικά προϊόντος)

(βλ. παραπάνω για χαρακτηριστικά προϊόντος)

200 g/m2 1lt (=1,180kg) HCA ITC + 3lt νερό + 1-2
σταγόνες διαβρεκτικού HCA OV για µη απορροφητικά υφάσµατα


ΠΥΡΟΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ


ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
HCA PW
• Σχεδιασµένο για την µετατροπή πολυεστερικών υφασµάτων σε πυράντοχα
• Σχεδόν άχρωµο, δεν περιέχει αλογονούχες ενώσεις (έχει µία ελαφριά κιτρινωπή απόχρωση) και έχει ως βάση αβλαβείς φωσφορικές ενώσεις
• Εάν χρησιµοποιηθεί σε κατάλληλη ποσότητα δεν έχει καµία αρνητική επίπτωση στις ιδιότητες του υφάσµατος. ∆εν προκαλεί µούχλα και άλατα, δεν επηρεάζει το χρώµα και το ύφασµα στο οποίο εφαρµόζεται διατηρεί την ελαστικότητά του
• Είναι εξαιρετικά φιλικό για τον χρήστη
• Κατάλληλο και για βιοµηχανική επεξεργασία πολυεστερικών υφασµάτων. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε άλλα υδρο- και ρύπο- απωθητικά υλικά (µέθοδο pad-dry-heat ή µε γεννήτρια αφρού)
• Για τη βελτίωση της υδατοαπορροφητικότητας του υφάσµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ειδικός διαβρεκτικός παράγοντας (π.χ. το HCA OV)
• Τα επεξεργασµένα υφάσµατα µπορούν να πλυθούν 50 φορές σε θερµοκρασία 60 oC ή να καθαριστούν µε στεγνό καθάρισµα µέχρι 10 φορές διατηρώντας πλήρως τις πυράντοχες ιδιότητές τους


∆οκιµασµένο κατά:
• NEN EN ISO 6941, Class B1 B2
• DIN 54 336
• NF G 07-181/4
• BS 5867
• NF P 92 503

1 kg HCA PW για 10
kg πολυεστερικού υφάσµατος (συµµόρφωση µε πρότυπα)ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ


ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
HCA FC

Υ∆ΡΟ- ΡΥΠΟ
ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ

• Σε συνδυασµό µε το HCA ITC δηµιουργεί υδρο- και ρύπο- απωθητικά φιλµ και το ύφασµα µπορεί να γίνει ταυτόχρονα πυράντοχο, αδιάβροχο και απωθητικό στους ρύπους

 HCA OV

∆ΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

• Ανιονικός διαβρεκτικός παράγοντας που εντατικοποιεί την απορρόφηση των διάφορων πυράντοχων επιχρισµάτων HCA. Προστίθεται σε πολύ µικρή ποσότητα.
• Λευκό, ελαφρώς ιξώδες υγρό.
• Η χρήση του απαιτείται σε περίπτωση που κατά την πυράντοχη επεξεργασία υφασµάτων, χαρτιού, χαρτονιού, καλαµιών και άλλων υλικών διακόσµησης αυτά έχουν χαµηλή
υδατοαπορροφητικότητα.
• ∆εν έχει καµία αρνητική επίπτωση στις ιδιότητες πυραντίστασης του υλικού στο οποίο
εφαρµόζεται. ∆εν αλλοιώνει τόσο το υλικό όσο και το χρώµα του εάν χρησιµοποιηθεί στην κατάλληλη ποσότητα. Τα επεξεργασµένα υλικά διατηρούν την ελαστικότητά τους.
• Εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη.
   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Η αραίωση στα παραπάνω διαλύµατα δεν είναι απαραίτητη. Γίνεται εφόσον κριθεί απαραίτητο για καλύτερη εφαρµογή και δεν πρέπει να ξεπερνάει το 10%.
2. Για τα επιχρίσµατα που χρησιµοποιούνται στα υφάσµατα συστήνεται επαναληπτική εφαρµογή κάθε 3 χρόνια.
3. Το απαιτούµενο DFT του επιχρίσµατος εξαρτάται από τον επιθυµητό δείκτη πυραντίστασης, την κρίσιµη θερµοκρασία κατάρρευσης του στοιχείου και την διατοµή του στοιχείου και υπολογίζεται βάση πρότυπης µεθόδου ανά περίπτωση.