<
 

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΝΙΝΖ

Γυάλινες πόρτες με Χάλυβα

ΠΟΡΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΥΑΛΙΝΗ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Γυάλινη πόρτα πυράντοχη κατασκευασμένη από ειδικό προφίλ χάλυβα και βαμμένη σε χρώματα RAL (και τα δύο: το πλαίσιο πόρτας και η δομή του φύλου), πολυστρωματικό πυρίμαχο γυαλί. Πιστοποιημένη και εγκεκριμένη για τις ακόλουθες κατηγορίες για προσάρτιση σε υπο-πλαίσια.

• REI 30 σύμφωνα με το πρότυπο UNI 9723, μονόφυλλη ή δίφυλλη πόρτα.
• REI 60 σύμφωνα με το πρότυπο UNI 9723, μονόφυλλη ή δίφυλλη πόρτα.
Τεχνικό Φυλλάδιο

Γυάλινες πόρτες με Αλουμίνιο

ΠΟΡΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΥΑΛΙΝΗ ΜΕ ΠΛΑΙΣΟ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Γυάλινη πόρτα πυρασφάλειας κατασκευασμένη από ειδικά ανοδιωμένο προφίλ αλουμινίου (και το πλαίσιο της πόρτας και η δομή του φύλου) και πολυστρωματικό πυρίμαχο γυαλί. Πιστοποιημένη και εγκεκριμένη για τις ακόλουθες κατηγορίες για προσάρτιση σε υπο-πλαίσια.

• REI 60 σύμφωνα με το πρότυπο UNI 9723, μονόφυλλη ή δίφυλλη πόρτα.
• REI 90 σύμφωνα με το πρότυπο UNI 9723, μονόφυλλη ή δίφυλλη πόρτα.
• REI 120 σύμφωνα με το πρότυπο UNI 9723, μονόφυλλη ή δίφυλλη πόρτα.
Τεχνικό Φυλλάδιο

Γυάλινα παράθυρα με Χάλυβα

ΓΥΑΛΙΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΠΛΑΙΣΟ ΑΠΟ ΣΙΔΕΡΟ

Σταθερό πυράντοχο πλαίσιο κατασκευασμένο από σωλήνες χάλυβα βαμμένο με αστάρι, πολυστρωματικό πυρίμαχο γυαλί (απαιτείται συναρμολόγιση). Συμπεριλαμβάνει τις στηρίξεις τζαμιού και όλα τα σχετικά εξαρτήματα. Ολόκληρη η κατασκευή συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά του παραγωγού του τζαμιού, που κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες.

• REI 30 (κατασκευάζονται για εγκατάσταση σε υποπλαίσιο).
• REI 60 (υποπλαίσιο ή ενσωματωμένα σε τοίχους).
Τεχνικό Φυλλάδιο

Γυάλινα παράθυρα με Αλουμίνιο

ΓΥΑΛΙΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΠΛΑΙΣΟ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Σταθερό πυράντοχο πλαίσιο κατασκευασμένο από σωλήνες χάλυβα οι οποίοι καλύπτονται από ειδικά ανοδιωμένο προφίλ αλουμινίου, πολυστρωματικό πυρίμαχο γυαλί (απαιτείται συναρμολόγιση). Πιστοποιημένο για τις ακόλουθες κατηγορίες για προσάρτιση σε υπο-πλαίσια.

• REI 60 σύμφωνα με εγκύκλιο 91.
• REI 90 σύμφωνα με εγκύκλιο 91.
• REI 120 σύμφωνα με εγκύκλιο 91.
Τεχνικό Φυλλάδιο

Πόρτες NINZ Ιταλίας
Τεχνικά Χαρακτηριστικά