ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
 
 

Βιομηχανική Ασφάλεια - Για Μηχανικούς, Τεχνικούς Ασφαλείας    

Πρόλογος       

Κάθε χρόνο συμβαίνουν στη χώρα μας χιλιάδες εργατικά ατυχήματα στα οποία χάνουν τη ζωή τους πολλές δεκάδες εργαζόμενοι, ενώ μερικές εκατοντάδες άλλοι τραυματίζονται σοβαρά ή μένουν για πάντα ανάπηροι. Πέρα όμως από τα θύματα, τα εργατικά ατυχήματα έχουν και οικονομικές επιπτώσεις με την επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων και τις καταστροφές εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και τη διακοπή λειτουργίας τους.

Οι επιπτώσεις για τους μηχανικούς που εργάζονται σε μία εγκατάσταση που συμβαίνει ατύχημα είναι πιο σοβαρές, γιατί ακόμη και αν δεν συγκαταλέγονται μεταξύ των θυμάτων, είναι αυτοί στους οποίους επιρρίπτονται γενικά οι ευθύνες, με συνέπειες επαγγελματικές, οικονομικές και κοινωνικές.

Τα μεγάλης έκτασης βιομηχανικά ατυχήματα των τελευταίων ετών επίσης (π.χ. διαφυγή ισοκυανικού μεθυλίου στην πόλη Bhopal της Ινδίας το 1984) έδειξαν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι καταστροφικές συνέπειες μπορεί να ξεπερνούν τα όρια της βιομηχανικής εγκατάστασης, ενώ οι οικονομικές ζημιές μπορεί να είναι ανυπολόγιστες. Για την αντιμετώπιση τέτοιων μεγάλης έκτασης βιομηχανικών ατυχημάτων η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εξέδωσε την οδηγία 501 (γνωστή τότε ως οδηγία Seveso) τον Ιανουάριο του 1982, η οποία έγινε και νόμος του ελληνικού κράτους (Υπουργική Απόφαση 18187/272/88). Στις 9 Δεκεμβρίου 1996, η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από την 96/82/ΕΚ, που είναι πλέον γνωστή και ως οδηγία Seveso II.

Οι σοβαρές συνέπειες μικρών και μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων οδήγησε και τη χώρα μας στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της με την ψήφιση νέων νόμων, όπως αυτού για την απασχόληση τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας στις μεγαλύτερες τουλάχιστον εγκαταστάσεις (νόμος  1568/85), καθώς και της Υπ. Απόφασης 18187/88, που προβλέπει εκτός των άλλων και σύνταξη μελετών επικινδυνότητας για τις πιο επικίνδυνες εγκαταστάσεις.

Φώτης Ρήγας  - Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Ιούνιος 2005

Δείτε επίσης: H τυποποίηση σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασία   

                             

Εισαγωγή - Εκρήξεις

Πυρκαγιές

Κοινοί Βιομηχανικοί Κίνδυνοι

Χημικοί Κίνδυνοι

Διαχείριση Τεχνολογικών Κινδύνων

Εισαγωγή Γενικά Κακή διαχείριση εγκαταστάσεων Χημικοί κίνδυνοι στο Εργαστήριο Ο ανθρώπινος παράγοντας
Εκρήξεις Κατάταξη πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Πτώσεις προσωπικού και αντικειμένων Χημικοί κίνδυνοι στην Βιομηχανία Πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων
Κίνδυνοι εκρήξεων, πρόληψη και προστασία Συστήματα ανίχνευσης και αναγγελία πυρκαγιάς Κίνδυνοι μηχανημάτων σε λειτουργία Κίνδυνος από Χημικές Αντιδράσεις Βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ)
Εκρήξεις Σκόνης Πυροσβεστικά μέσα Στατικός ηλεκτρισμός   Σύνταξη μελετών ασφαλείας ΒΑΜΕ
Φυσικές Εκρήξεις   Ηλεκτρικό ρεύμα   Τεχνολογικοί κίνδυνοι και εγγενής ασφάλεια
Μηχανικές Εκρήξεις       Διαδικασία προσέγγισης στην εκτίμηση κινδύνου
        Σχεδιασμός ασφαλών εγκαταστάσεων και αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία

Εφαρμογή της 5697/590/16-3 ΚΥΑ (ΦΕΚ 405 Β' /29-3-2000) - Οδηγία Seveso II

ΚΥΑ ΦΕΚ 405 Β' /29-3-2000 - Οδηγία Seveso II

Οδηγία 2003/105/ΕΚ για την τροποποίηση της Οδηγίας 96/82/ΕΚ - Οδηγία SEVESO II     

Σχέδια Επέμβασης  -  Εγκύκλιος Διαταγή Α.Π.Σ. 104/2001  -  Παραρτήματα Εγκυκλίου

  

© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823